ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Polski Rocznik Muzykologiczny t. XVI, 2018

TOM XVI (2018)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. XVI (2018)
„Muzyka i miasto”

Okładka/Cover
Spis treści/Contents
Od redakcji/From the Editor

Muzyka w mieście

Ewa Bielińska-Galas: Psalmodia w graduałach krakowskich i w Graduale Strigoniense na tle historycznych związków Krakowa i Ostrzyhomia

Dagmara Łopatowska-Romsvik: Początki najstarszych instytucji filharmonicznych w miastach Norwegii

Jolanta Szulakowska: Katowice — Miasto Kreatywne Muzyki UNESCO na przykładzie Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”

Teresa Malecka: Fenomen Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej. Czy istnieje? Rekonesans

Muzyka i miasto w kontekstach interdyscyplinarnych

Agnieszka Draus: Marka Stachowskiego Campanae Cracovienses na 25 dzwonów krakowskich kościołów. Od audiosfery (także akustemologii) do kampanologii i z powrotem

Bartosz Barański: Dominanta i tonika w kompozycji miasta. Przestrzenne rozważania na tle analogii muzycznych

Mikołaj Rykowski: Miejski gust w świecie globalnej strategii manipulacyjnej

Katarzyna Babulewicz: Muzyczne wizerunki miasta w dziecięcych filmach animowanych wyprodukowanych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1948–1983

Varia

Tomasz Tarnawczyk: Paradoksy polskiego socrealizmu muzycznego

Cindy Bylander: Interpreting Boundaries: The Reception of Electroacoustic Music in Poland 1958–1964

Krzysztof Bilica: W poszukiwaniu ukradzionego czasu

Julia Rutkowska: IX Symfonia Aleksandra Tansmana — sekrety partytury

O Autorach/Contributors