ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Musicology Today

Musicology Today 2019 – Kobiety kompozytorki w Polsce

„Musicology Today” – anglojęzycznego czasopisma wydawanego przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego i Związek Kompozytorów Polskich, został w całości poświęcony polskim kompozytorkom.

„Prezentowany tom stanowi z jednej strony nawiązanie do światowego nurtu „muzykologii feministycznej”, z drugiej zaś – wyjątkową okazję do zaprezentowania niektórych wybitnych, choć nie zawsze dostatecznie dobrze znanych kompozytorek polskich. W siedmiu artykułach staraliśmy się zarysować sylwetki kompozytorek działających na przestrzeni trzech z górą stuleci, poczynając od Marii Antonii Walpurgis (1724-1780), kończąc zaś na Justynie Kowalskiej-Lasoń (ur. 1985), utalentowanej polskiej kompozytorce najmłodszego pokolenia”. – zaznaczyła we wstępie Sławomira Żerańska-Kominek.

„Musicology Today” skupia się na interdyscyplinarnych badania w dziedzinie muzykologii, stanowiąc forum wymiany poglądów dla międzynarodowych naukowców. Czasopismo publikuje artykuły z zakresu muzykologii historycznej, etnomuzykologii, teorii muzyki i innych subdyscyplin muzykologii. „Musicology Today” wyraźnie promuje studia nad muzyką Europy Środkowo-Wschodniej, dążąc do bycia wiodącym czasopismem muzykologicznym w tej części świata.

Publikacja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na promocję i upowszechnianie nauki na podstawie umowy 730 / P-DUN / 2019.

Czasopismo dostępne jest w wersji elektronicznej na platformie Sciendohttps://content.sciendo.com/muso 

Musicology Today

Czasopismo anglojęzyczne wydawane od 2004 roku przez Sekcję Muzykologów ZKP i Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentuje dorobek współczesnej muzykologii polskiej we wszystkich zakresach prowadzonych badań, m.in. ukazuje tematykę związaną z Polską w szerszym kontekście europejskim. Grono konsulantów periodyku stanowią najwybitniejsi badacze ze wszystkich ośrodków muzykologicznych w Polsce. Do 2008 roku redaktorem naczelnym „Musicology Today” była prof. dr hab. Zofia Helman - obecnie funkcję tę sprawuje prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek. 

Dostęp do roczników 2004–2011 czasopisma w formie elektronicznej: tutaj

Od 2013 roku czasopismo ukazuje się na platformie DE GRUYTER wyłącznie w formie elektronicznej.

Rocznik „Musicology Today” jest finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.