ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Nowe władze ZKP i nadania tytułów honorowych 2015

W dniach 19-20 czerwca 2015 obradowało 38. Walne Zebranie Członków ZKP. Dokonano wyboru nowych władz Związku oraz nadano tytuły honorowe: Krzysztofowi Pendereckiemu - Prezesa Honorowego i Andrzejowi Nikodemowiczowi - Członka Honorowego. (Po kliknięciu na imię i nazwisko Laureatów pojawią się laudacje).


Prezesem Związku został Mieczysław Kominek, muzykolog, dyrektor Polskiego Centrum Informacji Muzycznej.

Wybrany Zarząd ukonstytuował się w sposób następujący:
Wiceprezesi: Krzysztof Baculewski i Alicja Matracka-Kościelny
Sekretarz Generalny: Tomasz Nowak
Skarbnik: Jarosław Siwiński
Członkowie Prezydium: Marcel Chyrzyński i Alicja Gronau
Członkowie Zarządu Głównego: Beata Bolesławska-Lewandowska, Katarzyna Dadak-Kozicka, Iwona Lindstedt, Krzysztof Knittel, Lidia Zielińska i Maciej Zieliński.

W dniu 21 czerwca dokonano także wyboru Zarządu Sekcji Muzykologów ZKP. Przewodniczącą Sekcji została Beata Bolesławska-Lewandowska.