ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Wyniki I etapu 55. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

Dnia 27 stycznia 2014 został rozstrzygnięty I etap 55. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda.
Jury w składzie: Krzysztof Knittel (przewodniczący), Marek Chołoniewski (sekretarz), Klaudiusz Baran i Paweł Mykietyn wybrało do II etapu następujące utwory:

1.     Przestrzenie akustyczne, godło XII

2.     Gangkhar II, godło petrucci 123

3.     Pas da deux, godło Kubeczek*

4.     root of graphene, godło consensus

5.     The Locomotive – the adventure between Tuwim’s words, godło iamx5

Koncert prezentujący wybrane utwory, po którym zostanie rozstrzygnięty II etap Konkursu i ogłoszone wyniki, odbędzie się 9 czerwca 2014 o godz. 18.00 w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie.

* warunkiem wykonania utworu Pas da deux jest dostarczenie przez kompozytora kompletnego opisu realizacji partii video, odpowiednich plików video oraz potrzebnych rekwizytów w terminie do 28 lutego 2014.