ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Komunikat Stowarzyszenia KREATYWNA POLSKA

W dniu 8 stycznia br. odbyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXIV Wydział Cywilny pierwsza rozprawa z powództwa Igora Ostrowskiego i Alka Tarkowskiego przeciwko Maciejowi Strzemboszowi i Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Pozew dotyczy ochrony dóbr osobistych, których naruszenia Maciej Strzembosz i Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych mieli się dopuścić poprzez określanie Aleksandra Tarkowskiego „ideologiem złodziejstwa w sieci”, a Igora Ostrowskiego „lobbystą Google”.

Istotną część rozprawy zajęła kwestia utrwalania jej przebiegu poprzez nagrywanie dźwięku i obrazu w celu publicznego zaprezentowania przebiegu rozprawy. Strona powodowa była za zakazem tych czynności motywując to ochroną dóbr osobistych. Strona pozwana wykazywała, że charakter sporu ma od samego początku charakter publiczny, oraz że sama strona powodowa podjęła działania rozpowszechniające sformułowania, które są przedmiotem procesu, a których procesowe uzasadnienie przez powoda chciałaby teraz zachować w obiegu ograniczonym. Maciej Strzembosz podkreślił niekonsekwencję takiej postawy oraz jej sprzeczność z duchem debaty publicznej i społeczeństwa otwartego.

Sąd nie zezwolił na utrwalanie przebiegu rozprawy motywując to jej techniczno-organizacyjnym charakterem, kwestię utrwalania kolejnych rozpraw pozostawiając przyszłym rozstrzygnięciom.

Sąd ustalił listę świadków wezwanych na następną rozprawę w dniu  12 marca 2014 o godz. 11.00 w Sali 206. Wśród wezwanych świadków będą: Agnieszka Holland, Ryszard Kalisz, Katarzyna Szymielewicz, Beata Stasińska, Lidia Kołucka Żuk, Agata Wacławik Wejman, Maciej Groń, Wojciech Wiewiórowski.

Warszawa, 10 stycznia 2014 r.

Za Zarząd Stowarzyszenia

Dorota Hawliczek