ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarł Maciej Jabłoński

Dnia 13 września 2017 roku zmarł w Poznaniu Maciej Jabłoński – muzykolog, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Związku Kompozytorów Polskich od 1998 roku.

Doktor habibilitowany w Instytucie Muzykologii UAM w Poznaniu , w latach 1992–1994 dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. W latach 1999-2008 prezes Oddziału Poznańskiego Związku Kompozytorów Polskich.

Żegnamy Go z wielkim żalem. Cześć Jego pamięci!