ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarł Andrzej Koszewski

Z żalem informujemy, że 17 lutego 2015, w wieku 92 lat,  zmarł Andrzej Koszewski –  kompozytor, muzykolog i pedagog, profesor w poznańskiej Akademii Muzycznej, członek Związku Kompozytorów Polskich od 1953 roku.

Urodził się 26 lipca 1922. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim pod kierunkiem Adolfa Chybińskiego, a także teorię muzyki i kompozycję u Stefana Bolesława Poradowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu oraz pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Pedagog od  1948 roku. Uczył w poznańskich szkołach muzycznych, a  od 1957 także w Akademii Muzycznej, gdzie prowadził klasę kompozycji. Kierownik Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki w latach 1984-87. Laureat wielu nagród artystycznych, m.in. Nagród Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1967, 1973 i 1977) i I stopnia (1978, 1982 i 1988), Nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1982), dorocznej Nagrody Związku Kompozytorów Polskich (1986) oraz Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego (2003).

Oto wspomnienie o Kompozytorze, jakie nadesłał do nas Oddział Poznański ZKP:

Z żalem zawiadamiamy, że 17 lutego 2015 roku odszedł od nas Profesor Andrzej Koszewski
– wybitny polski kompozytor, muzykolog i pedagog związany z poznańską Akademią Muzyczną.
Pozostawił wspaniałą muzykę, zwłaszcza utwory chóralne, a także prace muzykologiczne –
przede wszystkim z zakresu chopinologii i etnologii muzycznej. Pozostawił także cząstkę siebie –
kompozytora i pedagoga – w sercach swoich wychowanków kompozycji, studentów Uczelni
poznańskiej oraz współpracowników i członków Poznańskiego Oddziału Związku Kompozytorów
Polskich.
Poznański Oddział
Związku Kompozytorów Polskich