ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarła Maria Piotrowska

Dnia 8 maja 2014 roku w wieku 73 lat zmarła w Grodzisku Maz. Maria Piotrowska, muzykolog i teoretyk muzyki, członek Związku Kompozytorow Polskich, emerytowany profesor UMFC w Warszawie, UKSW i KUL.

Była czołową reprezentantką hermeneutyki muzycznej w Polsce, kierownikiem, utworzonej na KUL w 2002, Katedry Hermeneutyki Muzycznej, autorką książek Neoklasycyzm w muzyce XX wieku (Warszawa 1982), Tezy o możliwości hermeneutyki muzycznej w świetle stu lat jej historii (Warszawa 1990) i wielu cennych artykułów o neoklasycyzmie w muzyce XX wieku oraz z zakresu interpretacji dzieł XIX i XX wieku w dogłębnie ujętym kontekście kultury; promotorem licznych prac magisterskich i doktorskich.

Pozostanie w naszej pamięci jako wybitna, oryginalna osobowość naukowa, wspaniałą\a Koleżanka, precyzyjnie myśląca, niezależna i bardzo skromna.

Żegnamy ją z wielkim żalem!

Pogrzeb rozpocznie się 19 maja o godz. 12.00 mszą św.  w kościele św. Anny w Wilanowie. Pogrzeb na cmentarzu przykościelnym.