ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarł Romuald Twardowski

Ze smutkiem informujemy, że dnia 13 stycznia 2024 roku zmarł w Warszawie w wieku 94 lat Romuald Twardowski. Urodzony w Wilnie, w latach 1952-57 studiował fortepian i kompozycję w wileńskim konserwatorium w klasie Juliusa Juzeliunasa. Studia kompozytorskie kontynuował w latach 1957-60 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie u Bolesława Woytowicza. W latach sześćdziesiątych studiował chorał gregoriański i polifonię średniowiecza pod kierunkiem Nadii Boulanger w Paryżu. Członek Związku Kompozytorów Polskich od 1960 roku.


Pozostawił ogromny i różnorodny dorobek kompozytorski. Był twórcą dzieł symfonicznych, kameralnych, chóralnych, oper i baletów, laureatem wielu prestiżowych konkursów kompozytorskich w kraju i za granicą. Spośród Jego wielu konkursowych triumfów jako najbardziej charakterystyczne wymienić można I nagrodę na Konkursie Młodych Kompozytorów ZKP w roku 1961 za utwór Antifoneper tre gruppi d’orchestra,  II miejsce na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu w roku 1963 za Odę do młodości, dwie pierwsze nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. księcia Rainiera III w Monako w latach 1965 - za balet-pantomimę Posągi czarnoksiężnika orazw 1973 za dramat muzyczny Lord Jim. Wyjątkowe miejsce wśród tych wyróżnień zajmuje I nagroda na konkursie zorganizowanym dla uczczenia 550-tej rocznicy bitwy pod Grunwaldem za utwór Suita Warmińska.
Związek Kompozytorów Polskich wyróżnił Kompozytora swoją prestiżową Doroczną Nagrodą w 1995 roku. Amerykańska Fundacja im. Ignacego Jana Paderewskiego przyznała Mu w 2007 roku nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne. W 2010 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył Artystę Złotym Medalem „Gloria Artis”. Szczególne więzy łączyły Romualda Twardowskiego z kulturą muzyczną prawosławia. Był współtwórcą i przewodniczącym Jury Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka". W 1996 roku został odznaczony Orderem św. Marii Magdaleny I stopnia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.  Uhonorowany wieloma innymi orderami i odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. , Nagrodą Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej (1980), Doroczną Nagrodą ZKP (1995), Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2010), Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). W latach 1972-2008 pełnił funkcję profesora Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie.  

Zabraknie nam Jego sympatycznych wizyt w naszej związkowej Bibliotece, żegnamy Go z wielkim żalem.

Cześć Jego pamięci!