ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Wyniki 2. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego 2018

W dniu 11 marca 2019 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Jury 2. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego 2018.

Na konkurs nadesłano 37 (trzydzieści siedem) partytur (z krajów: Armenia, Austria, Chile, Chiny, Chiny/Niemcy, Czechy, Holandia, Hong Kong, Hong Kong/Kanada, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Niemcy, Polska, Słowacja, USA, Wielka Brytania, Włochy, Włochy/Polska,), z czego 5 (pięć) zostało odrzuconych z powodu niezgodności
z regulaminem.

Jury obradowało w składzie: Marcel Chyrzyński (przewodniczący), Zbigniew Bargielski, Ivan Buffa (Słowacja), Justyna Duda-Krane (Kwartet Dafo) i Wojciech Widłak. Sekretarzem Konkursu była Aleksandra Patalas.

Jury, po zapoznaniu się z 32 partyturami, postanowiło przyznać Nagrodę Główną
w wysokości 1.000 USD (brutto) utworowi:

Szepty (Godło: 500.K53).

Ponadto Jury postanowiło przyznać 3 (trzy) honorowe równorzędne wyróżnienia za utwory:

Interpolations (Godło: 211289)

De profundis (Godło: bz#2205)oraz

San-Guei (Godło: CSC9).

Po otwarciu kopert okazało się, iż zdobywcą Nagrody Głównej jest Olgierd Juzala-Deprati z Polski.

Wyróżnionymi kompozytorami są: Otto Wanke z Austrii (Godło: 211289), Andrzej Ojczenasz z Polski (Godło: bz#2205) i Xinyang Wang, Chiny (Godło: CSC9).

Oficjalne odczytanie protokołu oraz prawykonanie utworu zdobywcy Nagrody Głównej odbędzie się podczas koncertu w dniu 15 maja 2019 roku o godz. 19.00 w Auli Akademii Muzycznej „Florianka”, ul. Sereno Fenna 15 w Krakowie. Koncert ten będzie miał miejsce w ramach „31. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich”, a nagrodzony utwór wykonany zostanie przez Kwartet smyczkowy Dafo z Polski.