ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

O sekcji

W dniu 22 listopada 1948 roku – dzięki staraniom prof. Zofii Lissy – podczas IV Walnego Zebrania Związku Kompozytorów Polskich postanowiono rozszerzyć ZKP powołując Sekcję Muzykologów. Wybory do odrębnych władz Sekcji rozpoczęły się w roku 1964, a pierwszą jej przewodniczącą została Zofia Lissa. Sekcją Muzykologów ZKP kierowali kolejno:

 • Zofia Lissa 1964–1969
 • Jan Stęszewski 1969–1973
 • Jerzy Morawski 1973–1975
 • Stefan Jarociński 1975–1979
 • Mieczysław Tomaszewski 1979–1981
 • Mirosław Perz 1981–1983
 • Bohdan Pociej 1983–1985
 • Piotr Poźniak 1985–1991
 • Mirosław Perz 1991–1993
 • Tadeusz Kaczyński 1993–1997
 • Katarzyna Dadak-Kozicka 1997–2001
 • Alicja Matracka-Kościelny 2001–2003
 • Katarzyna Dadak-Kozicka 2003–2011
 • Paweł Gancarczyk 2011-2015
 • Beata Bolesławska-Lewandowska 2015-

Jednym z głównych zadań Sekcji Muzykologów ZKP było organizowanie Ogólnopolskich Konferencji Muzykologicznych, a z czasem także wydawanie materiałów z tychże konferencji. Od 2004 roku Sekcja wydaje „Polski Rocznik Muzykologiczny”, czasopismo internetowe „Forum Muzykologiczne” oraz (wspólnie z Instytutem Muzykologii UW) anglojęzyczny rocznik „Musicology Today”. Więcej na temat współczesnej historii Sekcji Muzykologów w "Forum Muzykologicznym" 2005: J. Katarzyna Dadak-Kozicka Dekada Sekcji Muzykologów na przełomie tysiąclecii.