ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Doroczne Nagrody ZKP na 2019 rok już przyznane!

Dnia 24 kwietnia 2019 Jury w składzie: Krzysztof Baculewski, Mieczysław Kominek, Tadeusz Wielecki i Sławomira Żerańska-Kominek przyznało Doroczne Nagrody Związku Kompozytorów Polskich na rok 2019.

Laureatami Nagród zostali:

Stanisław Krupowicz – za całokształt dorobku kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia jego utworów dla polskiej sceny muzyki elektroakustycznej i komputerowej oraz działalność organizacyjną i promocyjną w tej dziedzinie

Teresa Malecka – za całokształt dorobku naukowego w zakresie muzykologii i teorii muzyki oraz działalność na rzecz środowiska akademickiego w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w stworzeniu Krakowskiej Szkoły Teoretycznej

Doroczna Nagroda Związku Kompozytorów Polskich przyznawana jest od 1949 roku – do 1991 roku dla uhonorowania twórców i odtwórców za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki, a od 1991 roku – "polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia". 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi we wrześniu br. podczas 62. Festiwalu Warszawska Jesień.

Stanisław Krupowicz urodził się 25 listopada 1952 w Grodnie. Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1976) i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1981, dyplom z wyróżnieniem). W roku 1989 uzyskał tytuł Doktora Sztuk Muzycznych na Uniwesytecie Stanforda w Kalifornii. Stanisław Krupowicz jest autorem wielu utworów kameralnych, orkiestrowych i elektroakustycznych. Jego muzyka była wykonywana w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Jest laureatem II Nagrody na XXIV Konkursie Młodych Kompozytorów ZKP, dwukrotnym laureatem nagrody Fundacji Aleksandra Borodina, rekomendacji na Paryskiej Trybunie Kompozytorów, wyróżnienia na VIII Konkursie im. Irino w Tokyo, II Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Komputerowej NEWCOMP w Bostonie i finalistą Konkursu Kompozytorskiego z okazji 100-lecia ZAikSu. Był stypendystą Fulbrighta, ASCAPu, Prix-de-Paris, Fundacji Barbary Piaseckiej-Johnson, Fundacji Leverhulme’a. W latach 1993-96 był członkiem Komisji Repertuarowej festiwalu "Warszawska Jesień". Jest współfundatorem, a w latach 1998-2000 był Prezesem Fundacji Przyjaciół “Warszawskiej Jesieni”. Między innymi z jego inicjatywy w roku 2005 powstał we Wrocławiu festiwal Musica Electronica Nova, którego był pierwszym Dyrektorem Artystycznym. Obecnie jest profesorem sztuk muzycznych i pracuje w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie wykłada kompozycję i muzykę komputerową oraz kieruje jej Studiem Kompozycji Komputerowej.

Teresa Malecka – teoretyk muzyki, kierownik Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie, kierownik Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich, w latach 2002-2008 - prorektor ds. nauki i dydaktyki tej uczelni. Jest inicjatorem wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych organizowanych w Akademii Muzycznej w Krakowie, a także redaktorem naukowym licznych książek – wydań zbiorowych.

W pracy naukowej skoncentrowana na muzyce rosyjskiej (M. Rimski-Korsakow, M. Musorgski), polskiej muzyce współczesnej (K. Penderecki, H.M. Górecki, Z. Bujarski), a wśród zagadnień teoretycznych na związkach między sztukami w perspektywie semiotycznej.

Jest autorką dwóch książek: Słowo, obraz i dźwięk w twórczości Modesta Musorgskiego (Kraków 1996), monografii Zbigniew Bujarski. Twórczość i osobowość (Kraków 2006), a także wielu artykułów naukowych. Bierze udział w międzynarodowych kongresach i sympozjach w Europie zachodniej, wschodniej, jak również w Stanach Zjednoczonych, a także w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, Societe Internationale d’Histoire Comparee du Theatre, de l’Opera et du Ballet i Stowarzyszenia Beethovenowskiego (w zarządzie). Od początku istnienia Festiwalu Beethovenowskiego jest członkiem Rady Programowej, była członkiem Rady Programowej Festiwali Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz Festiwalu Kraków 2000. Aktualnie jest wiceprzewodniczącą Rady Programowej Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.