ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Nagroda ZKP za zaslugi na polu edukacji muzycznej 2019

Prezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich, na posiedzeniu w dniu 20 marca 2019, przyznało (piątą w historii) Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich  za zasługi na polu edukacji muzycznej. Otrzymał ją:
 
Sławomir Czarnecki za wieloletnią i bezprecedensową pracę pedagogiczną w zakresie kompozycji na poziomie średniej szkoły muzycznej, zwieńczoną powołaniem do życia Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego dla uczniów szkół średnich, organizowanego w ramach Uczniowskiego Forum Muzycznego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

Nagroda Związku Kompozytorów Polskich za zasługi na polu edukacji muzycznej została powołana w 2015 roku przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich.

Uroczystość wręczenia Nagrody będzie miała miejsce w czasie 62. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w siedzibie Związku Kompozytorów Polskich przy Rynku Starego Miasta 27. 

SŁAWOMIR STANISŁAW CZARNECKI urodził się w 1949.  W latach 1969-74  odbył studia muzyczne z zakresu teorii i kompozycji w warszawskiej uczelni w klasie prof. P. Perkowskiego i R. Twardowskiego. W latach 1980-81, jako stypendysta rządu francuskiego, kontynuował studia u prof. Oliviera Messiaena w Paryżu.

Jest laureatem  17 konkursów kompozytorskich krajowych i zagranicznych. Za Symphonie concertante  otrzymał w 1980 nagrodę miasta Darmstadt, a w 1997 nagrodę miasta Gdańsk za Hymnus Gedanensis na chór i orkiestrę z okazji 1000-lecia miasta. W tymże roku otrzymał także nagrodę stowarzyszenia ZAiKS za Hombark-concerto na skrzypce i orkiestrę kameralną.

Dotychczasowa twórczość kompozytora zgromadzona jest w 57 opusach, wśród których znajdują się utwory solowe, kameralne, symfoniczne i kantatowe.

Obok pracy twórczej zajmuje się też pedagogiką. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Za swoją działalność został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Gloria Artis klasy srebrnej i prezydenckim Złotym Medalem za Długoletnia Służbę.

Sezon 2017-2018 to jubileuszowy okres pracy twórczej i artystycznej. 50 lat temu powstała i została wykonana jego pierwsza kompozycja: Canzona da chiesa na skrzypce i organy, wykonana na Jasnej Górze w Częstochowie.

Obecny okres twórczości można określić jako należący do nurtu po-modernistycznego, gdzie tradycja jest istotnym czynnikiem kształtującym estetykę. Ważne jest poczucie piękna, które prowadzi do ogólnego dobra. Ważnym czynnikiem są inspiracje tradycyjnymi wartościami muzycznymi i kulturowymi, takimi jak: chorał gregoriański w utworach o charakterze religijnym (Msza Jasnogórska op.37, Hymny ku czci M.B. op.45) , czy muzyka narodowa i ludowa wutworach o charakterze świeckim (Hombark-concerto op.32, Concerto Lendinum op.44). We wszystkich tych utworach ideą kompozytora jest, aby, zarówno dla wykonawców jak i dla słuchaczy, słowa „fascynacja” czy „zauroczenie” pięknem muzycznym, pięknem dźwięku, nabrały szczególnego znaczenia.