ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Nagroda ZKP za zasługi na polu edukacji muzycznej 2018

Prezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich, na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018, przyznało (czwartą w historii) Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich  za zasługi na polu edukacji muzycznej.

Otrzymała ją:

MARIA MAGDALENA RADZIEJOWSKA – za wybitne osiągnięcia w kierowaniu  czołową placówką edukacji muzycznej w Warszawie – Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 przy ulicy Miodowej, realizującą z powodzeniem misję kulturotwórczą. Prezydium Zarządu Głównego ZKP przyznając tegoroczną Nagrodę Edukacyjną pragnie podkreślić rolę Pani Magdaleny Radziejowskiej w pozyskaniu nowej siedziby dla szkół „z Miodowej”.

Nagroda Związku Kompozytorów Polskich za zasługi na polu edukacji muzycznej została powołana w 2015 roku przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich.

Uroczystość wręczenia Nagrody będzie miała miejsce w czasie 61. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w siedzibie Związku Kompozytorów Polskich przy Rynku Starego Miasta 27.

MARIA MAGDALENA RADZIEJOWSKA – absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom magisterski uzyskała na podstawie pracy Polska muzyka elektroniczna. Dokumentacja 1958-1974 (pierwsza monografia twórczości zrealizowanej w Studio Eksperymentalnym Polskiego Radia).

Od 1972 roku nauczyciel przedmiotów teoretycznych w Państwowej Szkole Muzycznej II st.
im. J. Elsnera w Warszawie, w latach 2002-2012 pełniła funkcję dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

Prowadziła szereg działań na rzecz edukacji muzycznej we współpracy z organami administracji rządowej – Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie – jako metodyk nauczania przedmiotów teoretycznych, konsultant i ekspert metodyczny, juror konkursów, egzaminator, wykładowca i organizator kursów dla nauczycieli, autor i recenzent programów nauczania, podstaw programowych oraz wymagań egzaminacyjnych.

W latach 1990-2009 członek zespołów opracowujących kolejne reformy systemu oświaty. Zaangażowana we wszystkie etapy i obszary prac przygotowujących koncepcję, wdrożenie i przez kolejne lata przeprowadzanie zewnętrznego egzaminu maturalnego z historii muzyki.

Z ramienia NSZZ "Solidarność" uczestniczyła w pracach Krajowej Komisji Szkolnictwa Branżowego opiniując projekty ustaw i rozporządzeń (1989-2002) oraz realizowała działania na rzecz zmian przepisów prawa zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami szkolnictwa artystycznego, m.in. związane z prowadzeniem szkół artystycznych przez Ministra Kultury.

Od 2006 roku uczestniczy w pracach Zespołu Ekspertów Polskiej Rady Muzycznej na rzecz powszechnej edukacji muzycznej.

Równolegle realizowała działania na rzecz jakości kształcenia w szkolnictwie artystycznym oraz działania służące propagowaniu polskiej kultury muzycznej i upowszechnianiu muzyki.

Współpracowała z redakcjami m.in. kwartalnika Polskiej Rady Muzycznej La Musique en Pologne, miesięcznika Jazz, dwutygodnika Ruch Muzyczny oraz redakcjami muzycznymi 2 i 3 Programu Polskiego Radia (m.in. autorka cyklu 40 audycji edukacyjnych dla najmłodszych słuchaczy).

Od 1999 roku członek Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej, wielokrotnie juror finału Olimpiady.

We współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej oraz Instytutem Muzykologii UW w latach 1998-2014 zainicjowała i zorganizowała 20 edycji ogólnopolskiego seminarium dla nauczycieli historii muzyki, jedynego muzycznego przedmiotu maturalnego i zarazem obligatoryjnego przedmiotu dyplomowego w szkołach muzycznych.

Podejmowała także inicjatywy wspierające różne formy aktywności artystycznej oraz twórczość kompozytorską młodych.

W latach 1975-1978 prowadziła pierwszą w Polsce Galerię Muzyczną, w której realizowała monograficzne wernisaże twórczości wówczas najmłodszej generacji kompozytorów (m.in. Andrzeja Krzanowskiego i Norberta Mateusza Kuźnika).

W latach 2002-2012 we współpracy m.in. z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, Filharmonią Narodową, Polskim Towarzystwem Muzyki Współczesnej, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Towarzystwem im. Witolda Lutosławskiego, Austriackim Forum Kultury, MFMW Warszawska Jesień oraz Festiwalem Muzyki Improwizowanej Ad libitum zorganizowała szereg wydarzeń (koncertów, nagrań, warsztatów, kursów, konkursów) umożliwiając uczniom zdobycie profesjonalnego doświadczenia w wykonawstwie muzyki współczesnej.

W latach 1997-2016 wspólnie z prof. Sławomirem Czarneckim i uczniami szkoły zorganizowała 20 edycji festiwalu twórczości uczniowskiej Uczniowskie Forum Muzyczne oraz we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich 17 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego UFM dla młodzieży, pełniąc także funkcję opiekuna wydawanej przez uczniów gazety festiwalowej Ut-Forum.

Festiwal i Konkurs UFM wychował, wypromował i wprowadził w życie zawodowe liczne grono wiodących dzisiaj instrumentalistów i kompozytorów, dziennikarzy muzycznych, reżyserów, plastyków oraz nauczycieli, organizatorów i animatorów kultury muzycznej.

W swojej pracy pedagogicznej konsekwentnie, od początku, przez 45 lat, różnymi metodami dąży do wprowadzania młodzieży w świat muzyki „kompozytorów żywych”.

Odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”iMedalemZłotym za Długoletnią Służbę.