ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Nowe władze ZKP 2017

W dniach  26-27 maja 2017 obradowało w Warszawie 39. Walne Zebranie Członków Związku Kompozytorów Polskich, podczas którego dokonano wyboru nowych władz.

Prezesem ZKP został wybrany ponownie Mieczysław Kominek, muzykolog i dyrektor Polskiego Centrum Informacji Muzycznej.

Wybrany Zarząd ukonstytuował się w sposób następujący:

Wiceprezesi: Anna Zawadzka-Gołosz i Krzysztof Baculewski
Sekretarz Generalny: Alicja Matracka-Kościelny
Skarbnik: Jarosław Siwiński
Członkowie Prezydium: Beata Bolesławska-Lewandowska i Alicja Gronau
Członkowie Zarządu Głównego: Marcel Chyrzyński, Wiesław Cienciała, Anna Ignatowicz-Glińska, Iwona Lindstedt, Tadeusz Wielecki i Maciej Zieliński.

W dniu 28 maja dokonano także wyboru Zarządu Sekcji Muzykologów ZKP. Przewodniczącą Sekcji została ponownie Beata Bolesławska-Lewandowska.