ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Nagroda Honorowa ZKP 2017

Prezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich, na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2017, przyznało tegoroczną Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich  za zasługi dla promocji muzyki polskiej.

Otrzymała ją:

Cindy Bylander– za wieloletnią pracę naukową nad polską muzyką współczesną, w szczególności za badanie fenomenu festiwalu «Warszawska Jesień», i udostępnianie wiedzy o polskiej kulturze muzycznej amerykańskim kręgom akademickim.

Uroczystość wręczenia Nagrody będzie miała miejsce w czasie 60. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w siedzibie Związku Kompozytorów Polskich przy Rynku Starego Miasta 27. 

CINDY BYLANDER, amerykańska niezależna badaczka, muzykolog. Głównym przedmiotem jej badań jest muzyka polska po roku 1945. Szczególnie interesują ja: rola festiwalu „Warszawska Jesień” oraz innych lokalnych festiwali na tle życia muzycznego w Polsce powojennej oraz znaczenie Związku Kompozytorów Polskich i jego członków i ich wpływ na politykę kulturalną Polski w okresie zimnej wojny.

W latach 80-tych dzięki stypendium Fulbrighta prowadziła badania w Polsce, które zaowocowały przede wszystkim jej rozprawą doktorską obronioną na Ohio State University w roku 1989: The Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music, 1956-1961: Its goals, structures, programs, and people.

Jest również autorką (m.in.) książki Krzysztof Penderecki: A Bio-Bibliography (2004), artykułów w czasopismach: „Musicology Today” (2010), „Musical Quarterly” (2012), „Polish Review” (2014), „Musical Opinion” (2014), „Polski rocznik muzykologiczny” (2015) I w zbiorach: Music of the Twentieth-Century Avant-Garde (2002), Studies in Penderecki (2003), „Warsaw Autumn” as a Realisation of Karol Szymanowski's Vision of Modern Polish Music (2007), Polish Music Since 1945 (2013).