ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Doroczne Nagrody ZKP 2017 już przyznane!

W dniu 28 kwietnia 2017 Jury w składzie: Tadeusz Wielecki (przewodniczący), Mieczysław Kominek, Marta Szoka i Lidia Zielińska przyznało doroczne Nagrody Związku Kompozytorów Polskich.  Laureatami nagród zostali:

Andrzej Tuchowski – za twórczość muzykologiczną o szerokim spektrum problemów, a zwłaszcza za podjęcie niezwykłej tematyki w książce Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska okresu międzywojennego.

Wojciech Ziemowit Zych – za pełną powagi i odpowiedzialności postawę kompozytorską oraz twórczość wyróżniającą się indywidualnym rysem, manifestującym się wybitnie zwłaszcza w III Symfonii.

Doroczna Nagroda Związku Kompozytorów Polskich przyznawana jest od 1949 roku – do 1991 roku dla uhonorowania twórców i odtwórców za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki, a od 1991 roku – "polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia". 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi we wrześniu br. podczas 60. Festiwalu Warszawska Jesień.

ANDRZEJ TUCHOWSKI

muzykolog i kompozytor; ur. 3 marca 1954, Szczecin. Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, którą ukończył uzyskując dwa dyplomy z wyróżnieniem: w zakresie teorii muzyki oraz kompozycji (klasa Ryszarda Bukowskiego). W latach 1981-82 odbył muzykologiczne studia podyplomowe na Uniwersytecie w Southampton (Wielka Brytania). Był stypendystą Rządu Brytyjskiego. Brał udział w kursach kompozytorskich w Dartington Hall pod kierunkiem Tima Soustera i Michaela Finnyssy’ego. Stopień doktora (1988) oraz doktora habilitowanego (1997) w zakresie muzykologii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest laureatem I nagrody za Te lucis ante terminum na akordeon solo (2000) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Castelfidardo we Włoszech w 2000, otrzymał również wyróżnienia na dwóch kompozytorskich konkursach krajowych: w 1984 na Konkursie Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich za Sygnały na zespół kameralny (1984) oraz w 1991 na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach za Sonatę na akordeon (1988).

Dorobek Andrzeja Tuchowskiego obejmuje utwory symfoniczne, kameralne, chóralne, muzykę do sztuk teatralnych, a także prace muzykologiczne, poświęcone problematyce estetycznej i techniczno-kompozytorskiej muzyki XIX i XX wieku. Jest autorem książek oraz artykułów publikowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Uczestniczył w międzynarodowych konferencjach naukowych, organizowanych m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Lucce, Pistoia pod Florencją (Włochy) i w Paryżu.

Andrzej Tuchowski pełni funkcje profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego praz profesora wizytującego wrocławskiej Akademii Muzycznej. Dwukrotnie otrzymywał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1988, 1998).

WOJCIECH ZIEMOWIT ZYCH

kompozytor; ur. 4 kwietnia 1976, Warszawa. W latach 1996-2001 odbył studia w zakresie kompozycji w klasie Marka Stachowskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem). Swoje umiejętności doskonalił podczas studiów podyplomowych pod kierunkiem Petera-Jana Wagemansa w Konserwatorium w Rotterdamie (2001-2002). Uczestniczył także w kursach kompozytorskich, m.in. w Radziejowicach (1997), Gdańsku (1998), Buckow koło Berlina (1999), Darmstadt (2008). Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1999).

W 1996 otrzymał II nagrodę na Ogólnopolskim Konkurskie Kompozytorskim dla Uczniów Średnich Szkół Muzycznych w Tarnowie, zaś w 1997 – III nagrodę i wyróżnienie na VI Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku oraz wyróżnienie na Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Bairda. Otrzymał także zamówienia kompozytorskie od Fundacji Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni”, Radia Niemieckiego, Związku Kompozytorów Polskich w ramach projektu 60 zamówień na 60-lecie ZKP, festiwali "WratislaviaCantans" i "Sacrum Profanum" w Krakowie (projekt Made in Poland – Miłosz Sounds w Roku Miłosza 2011). 

Jego utwory były wykonywane na wielu festiwalach, m.in. podczas "Warszawskiej Jesieni", Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Festiwalu „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu, „UltraSchall” w Berlinie, „Musikhøst” w Odense w Danii, a także "FOCUS! 2011 – Polish Modern: New Directions in Polish Music Since 1945" w Nowym Jorku.

Wojciech Ziemowit Zych pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kompozycji na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie; w 2006 uzyskał stopień naukowy doktora sztuki. Od 2006 do 2008 był członkiem Komisji Repertuarowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Od 2007 roku jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich.

W roku 2009 firma DUX Recording Producers wydała płytę z jego utworami: Wojciech Ziemowit Zych. Utwory orkiestrowe (seria Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi); w 2010 roku płyta ta otrzymała nagrodę "Pizzicato Supersonic Award" Radia Luxemburg.

W sezonie artystycznym 2012/13 był kompozytorem-rezydentem Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.