ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Nagrody Honorowe ZKP 2016 już przyznane!

Prezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich, na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2016, przyznało tegoroczne Nagrody Honorowe Związku Kompozytorów Polskich  za zasługi dla promocji muzyki polskiej.

Otrzymali je:

Ewa Bogusz-Moore – za konsekwentną pracę na rzecz obecności muzyki polskiej na estradach Europy i świata, a w szczególności za nawiązanie współpracy z renomowanym Huddersfield Contemporary Music Festival

Stefan Sutkowski – za wykreowanie kompletnej wizji historii muzyki polskiej, zrealizowanej w serii książek wybitnych muzykologów polskich, opublikowanych w języku polskim i angielskim

Anna Dorota Władyczka – za oddaną pracę w międzynarodowym środowisku muzyki współczesnej na rzecz twórczości kompozytorów polskich

 

Ewa Bogusz-Moore z wyksztalcenia wiolonczelistka,  ukończyła studia magisterskie w zakresie zarządzania kulturą w City University London w 2005 r., obejmując następnie stanowisko koordynatorki międzynarodowego projektu kompozytorskiego, realizowanego w ramach Sounds New Contemporary Music Festival. W trakcie trzyletniej współpracy z SNCMF odpowiadała za strategię marketingową i rozwój, a także pozyskiwanie funduszy i repertuar, uzyskując nominację na stanowisko menedżera generalnego festiwalu. Równolegle pełniła funkcje konsultantki i menadżerki ds. projektów realizowanych przez Kent Music School. W styczniu 2009 r. dołączyła do zespołu Instytutu Kultury Polskiej w Londynie jako specjalista ds. muzyki i teatru, odpowiadając za kwestie repertuarowe oraz pozyskiwanie promotorów polskiej kultury w Anglii. W tym samym roku została stypendystką prestiżowego Clore Leadership Programme. W październku 2010 r. powróciła do Polski, obejmując stanowisko menedżerki programu Polska Music oraz I, Culture Orchestra (od 2012 r.). W 2013 koordynowała z ramienia IAM międzynarodowe obchody Roku Witolda Lutosławskiego. Od 2014 r. zarządza również projektem Kampusy.

 

Stefan Sutkowski muzykolog, oboista, organizator życia muzycznego i wydawca, urodzony 7 marca 1932 w Warszawie.

W 1957 zorganizował Musicae Antiquae Collegium Varsoviense. Był to pierwszy w Polsce zespół muzyki dawnej, grający na oryginalnych instrumentach z epoki. Został on w 1961 włączony do nowo utworzonej przez Sutkowskiego Sceny Kameralnej przy Filharmonii Narodowej, a ta dała początek Warszawskiej Operze Kameralnej.Od chwili powstania Warszawskiej Opery Kameralnej Stefan Sutkowski całkowicie poświęcił się działalności tej placówki, pełniąc funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego przez 50 lat. Kierowana przez niego instytucja rozszerzała stopniowo swoją różnorodną ofertę muzyczną. Powstawały w jej ramach także Scena Mimów i Operowa Scena Marionetek, powołano przy niej Ośrodek Dokumentacji i Badań Dawnej Muzyki Polskiej. W 1980 zainaugurowano Festiwal Muzyka Staropolska w Zabytkach Warszawy. W 1991 w ramach Warszawskiej Opery Kameralnej Stefan Sutkowski zorganizował Festiwal Mozartowski poświęcony twórczości Wolfganga Amadeusa Mozarta, który od tego czasu stał się imprezą coroczną. Dwa lata później zainicjował Festiwal Oper Barokowych. Na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej zapoczątkowano również kolejne festiwale: Gioacchina Rossiniego (1999), oper staropolskich (2000), Georga Friedricha Händla (2000).Jako kierownik muzyczny od początku lat 60. brał udział w tworzeniu opracowań muzycznych dla teatrów dramatycznych i lalkowych. Współpracował m.in. z Kazimierzem Dejmkiem w Teatrze Narodowym.

W latach 1971–1981 był wiceprezesem i następnie prezesem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (SPAM). Przyczynił się także do powstania Fundacji Pro Musica Camerata, zajmującej się działalnością wydawniczą w zakresie nut oraz płyt kompaktowych z muzyką polską.

Od 2002 jest członkiem Kapituły Ochrony Wizerunku i Imienia Fryderyka Chopina, utworzonej przez Ministra Kultury przy Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.

Ma w swoim dorobku opracowania muzyczne dla teatru dramatycznego i lalkowego (I nagroda za "Dundo Naroje"i "Tryptyk Staropolski"), wiele artykułów w wydawnictwach festiwalowych, programach operowych i koncertowych oraz w "Ruchu Muzycznym".

Został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Honorowym I klasy w dziedzinie nauki i sztuki, przyznanym przez Prezydenta Republiki Austrii (1991), Krzyżem Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1992), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1996), Komandorią Orderu Zasługi Republiki Włoskiej (1999), Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Nagrodą im. Aleksandra Gieysztora, przyznaną przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga za całokształt działalności (2002), Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" (2006), Nagrodą Teatralną "Feliks Warszawski" (2009). W 1995 został laureatem "Paszportu Polityki" za stworzenie Warszawskiej Opery Kameralnej i ponowne odkrycie polskiej muzyki dawnej. W 2002 otrzymał doktorat honoris causa Akademii Muzycznej w Warszawie.

 

Anna Dorota Władyczka muzykolog i konsultant ochrony środowiska. urodziła się 21 marca 1964 roku we Wrocławiu. Jest absolwentką Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Zofii Helman była poświęcona analizie związków słowno-muzycznych w „Trzech Fragmentach z poematów Jana Kasprowicza" Karola Szymanowskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z ochrony atmosfery i akustyki.

Praca:

1990–1992 – Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej – nadzorowanie realizacji festiwalu Światowe Dni Muzyki MTMW Warszawa 1992

Od 1992 – działalność gospodarcza Ars Vitae Anna Dorota Władyczka, główny obszar działalności – ochrona środowiska, okazjonalnie realizacja projektów w zakresie kultury

2000–2002 – Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – dyrektor

2008-2014 – World Music Days Wrocław 2014 – inicjator i Sekretarz Artystyczny festiwalu

od 2014 - redaktor naczelny rocznika wydawanego przez ISCM – World New Music Magazin.

Przez kilka lat prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych z zarządzania oświatą i kulturą na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, prowadząc zajęcia z zarządzania instytucjami kultury oraz z programowania i organizacji wydarzeń kulturalnych. Od lata 80-tych uczestniczy w wielu projektach kulturalnych, głównie muzycznych jako kierownik artystyczny, organizator, członek jury lub komitetu artystycznego (Gdańskie Spotkania Młodych Kompozytorów, Takemitsu Days, Kagel Days, Audio Art we Wrocławiu i w Warszawie, cykl koncertów Kalejdoskop Wirtuozów, etc.). Specjalizuje się w muzyce współczesnej, w tym awangardowej. Aktualnie realizuje autorski cykl Album Muzyki Współczesnej dla Młodych Wykonawców, wielokrotnie była członkiem Jury Konkursu Młodych Wykonawców Muzyki XX i XXI wieku, jest sekretarzem konkursu kompozytorskiego organizowanego przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu z okazji Europejskiej Stolicy Kultury (Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016).

Działalność społeczna – głównie stowarzyszenia muzyki współczesnej – Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (od 1989 Sekretarz Zarządu), Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego (od 1989 do 1999 członek zarządu, w tym 1997-1999 wiceprezes), Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej (ISCM) – członek zarządu 2002–2004 iod 2014, członek PZiTS-NOT.