ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Doroczne Nagrody ZKP 2016 już przyznane!

W dniu 29 czerwca 2016 Jury w składzie: Mieczysław Kominek (przewodniczący), Beata Bolesławska-Lewandowska (sekretarz), Krzysztof Baculewski i Jerzy Kornowicz przyznało doroczne Nagrody Związku Kompozytorów Polskich.  Laureatami nagród zostali:

Elżbieta Jasińska-Jędrosz – za stworzenie i wieloletnie prowadzenie Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zwieńczone autorskim dziełem w postaci katalogu Rękopisy muzyczne w zbiorach Archiwum Kompozytorów Polskich BUW”

Paweł Mykietyn – za ważny, indywidualny ślad w panoramie współczesnej muzyki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem nowego dzieła operowego Czarodziejska góra

Doroczna Nagroda Związku Kompozytorów Polskich przyznawana jest od 1949 roku – do 1991 roku dla uhonorowania twórców i odtwórców za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki, a od 1991 roku – "polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia". 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi we wrześniu br. podczas 59. Festiwalu Warszawska Jesień.

 

Elżbieta JASIŃSKA-JĘDROSZ (ur. 1949); muzykolog, bibliotekarz, w latach 1996-2014

st. kustosz dyplomowany w Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.  Zajmuje się dokumentacją polskiej współczesnej twórczości muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Karola Szymanowskiego. Jest autorką katalogu rękopisów muzycznych tego kompozytora, współautorką informatora o szymanowskianach w zbiorach polskich oraz wielu artykułów publikowanych w prasie muzycznej. Według jej scenariuszy zrealizowano kilka wystaw, w tym eksponowaną w ramach tegorocznego Festiwalu Sacrum Non Profanum wystawę Karol Szymanowski – życie i twórczość.

Członek: Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem (1978), Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (1989), Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1996) i Związku Kompozytorów Polskich (1996).

Ważniejsze publikacje: Rękopisy utworów muzycznych Karola Szymanowskiego. Katalog. T.1, Warszawa 1983; Karol Szymanowski w zbiorach polskich. Praca zbiorowa pod red. Wandy Bogdany-Popielowej, Warszawa 1997; Rękopisy muzyczne kompozytorów Młodej Polski. Katalog. T.2, Warszawa 1997; Spuścizna Karola Szymanowskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W: Szymanowski a Ukraina. Materiały z konferencji, Kirowograd 1998; Wiedzie nas Haller – nieznana pieśń Karola Szymanowskiego. W: Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych. Studia i materiały pod red. Z. Helman, Kraków 2000; Wiedzie nas Haller An unknown Song by Karol Szymanowski. W: The Songs of Karol Szymanowski an his Contemporaries. Editet by Z. Helman, T. Chylińska and A. Wightman, Los Angeles 2002, Rękopisy muzyczne w zbiorach Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Katalog. Tom 1, Warszawa 2014.

 

Paweł MYKIETYN, kompozytor i klarnecista; ur. 20 maja 1971, Oława. Studiował w klasie kompozycji Włodzimierza Kotońskiego w warszawskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył w 1997. Uczestniczył w Międzynarodowych Letnich Kursach dla Młodych Kompozytorów w Kazimierzu nad Wisłą (1991, 1992, 1993) oraz Gaudeamus Music Week w Amsterdamie w 1992. Brał udział w wykładach takich wybitnych kompozytorów, jak Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Magnus Lindberg, Louis Andriessen, Francoise Bernard Mache i Michael Nymann.
W 1990 zdobył II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Krzanowskiego. Jego utwór 3 for 13 dla 13 wykonawców (1994), napisany na zamówienie Polskiego Radia, zajął pierwszą lokatę w kategorii twórczości kompozytorów młodych na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu w 1995. W 1996 Epifora na fortepian i taśmę (1996), napisana również na zamówienie Polskiego Radia, zajęła I miejsce w kategorii utworów kompozytorów młodych na IV Międzynarodowej Trybunie Muzyki Elektroakustycznej UNESCO w Amsterdamie oraz znalazła się w grupie kompozycji rekomendowanych w kategorii ogólnej. W 2000 został laureatem Paszportu „Polityki”. W tym samym miesiącu jego utwór 3for13 był prezentowany na Midem Classique w Cannes. W 2008 jego Symfonia nr 2 (2007) znalazła się na liście rekomendowanych kompozycji przez Międzynarodową Trybunę Kompozytorów. Ten sam utwór otrzymał też Nagrodę Mediów Publicznych w dziedzinie współczesnej muzyki poważnej OPUS 2008.
Paweł Mykietyn komponuje na zamówienie wielu festiwali i instytucji, m.in. „Warszawskiej Jesieni”, Polskiego Radia, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, a także dla wykonawców, w tym Elżbiety Chojnackiej, Jerzego Artysza, Andrzeja Bauera, Macieja Grzybowskiego. Pisze również muzykę dla teatru, przez wiele lat współpracował z Krzysztofem Warlikowskim, który wyreżyserował jego operę Ignorant i szaleniec (2000).
Paweł Mykietyn w latach 1990 - 2005 grał na klarnecie w założonym przez siebie zespole Nonstrom, który specjalizował się w wykonaniach muzyki współczesnej. W skład zespołu, obok klarnetu, wchodziły fortepian, wiolonczela i puzon. W 1995 jako klarnecista zajął I miejsce w Konkursie Młodych Wykonawców Muzyki XX wieku, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (polską sekcję ISCM).
Kompozytor w latach 1997- 2001 był kierownikiem muzycznym Teatru Studio w Warszawie, a od 2008 roku pełni to stanowisko w Nowym Teatrze. W 2011 roku została wydana płyta Mykietyn. Teatr zawierająca utwory ze spektakli Warlikowskiego wybrane przez samego kompozytora. Jest on też twórcą muzyki filmowej, m.in. do noweli Ojciec w ramach produkcji "Solidarność, Solidarność...", a także do filmów Ono, 33 sceny z życia i W imię... Małgorzaty Szumowskiej, Tatarak i Wałęsa. Człowiek z nadziei Andrzeja Wajdy oraz Essential Killing i 11 minut Jerzego Skolimowskiego. Za tą pierwszą dostał nagrodę Prix France Musique Sacem (2012).

W 2011 Paweł Mykietyn został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.