ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Nagroda ZKP za zasługi na polu edukacji muzycznej 2015

Prezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich, na posiedzeniu w dniu 20 maja 2015, przyznało pierwszą w historii Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich  za zasługi na polu edukacji muzycznej.

Otrzymała ją:

Elżbieta Zwolińska – za wieloletnie działania na rzecz wysokiego poziomu edukacji muzycznej poprzez udział w formułowaniu programów nauczania, podręczników do nauki muzyki, standardów egzaminacyjnych, kształcenia nauczycieli oraz za walkę z niekompetencją kulturową.

Nagroda Związku Kompozytorów Polskich za zasługi na polu edukacji muzycznej została powołana w 2015 roku przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich.

Uroczystość wręczenia Nagrody będzie miała miejsce w czasie 58. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w siedzibie Związku Kompozytorów Polskich przy Rynku Starego Miasta 27. 

Elżbieta Zwolińskaur. 1945, studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim (1962 – 1967), tu również uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie muzykologii (1977). Pracownikiem Instytutu Muzykologii była w latach 1967 - 2011;  w okresie 1999 – 2002  pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu, a między 2004 a 2011 - p. o. kierownika Zakładu Historii Muzyki Polskiej. Odbyła staże zagraniczne na uniwersytecie w Wiedniu (1972)
i Utrechcie (1977/78). W latach 1985-87 jako stypendystka Alexander von Humboldt-Stiftung pracowała na Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji.

Jej zainteresowania naukowe obejmują twórczość i kulturę muzyczną w czasach średniowiecza, renesansu i baroku, historię muzyki polskiej, źródłoznawstwo i paleografię. Jest autorką prac naukowych, edycji źródłowych, recenzji, artykułów popularno-naukowych
i in. W Instytucie Muzykologii UW prowadziła wykłady i ćwiczenia z historii europejskiej muzyki dawnej, historii muzyki polskiej, seminarium licencjackie z zakresu historii muzyki, pracownie źródłoznawcze, metodykę nauczania historii muzyki, zajęcia z kontrapunktui harmonii i in. W semestrze zimowym 1998/99 wygłosiła cykl monograficznych wykładów z historii muzyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; 2001-2007 prowadziła konwersatoria w ramach specjalizacji „Kultura w działaniu” na Wydziale Historycznym UW.

W latach 1996-2008 była rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji narodowej w zakresie programów i podręczników szkolnych do przedmiotu  <muzyka>. Od 1999 roku współpracuje w charakterze recenzenta i konsultanta z Centralną Komisją Egzaminacyjną, prowadziła też szkolenia kadry autorów i egzaminatorów dla potrzeb egzaminu maturalnego z historii muzyki. Kilkakrotnie brała udział w seminariach dla nauczycieli szkół muzycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej. 

W Związku Kompozytorów Polskich pełniła funkcję sekretarza Sekcji Muzykologów, była też (dwukrotnie) członkiem Komisji Kwalifikacyjnej.