ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Spotkanie z Igorem Szczerbakowem

W dniu 21 października br. odbyło się w siedzibie Związku Kompozytorów Polskich spotkanie z Igorem Szczebakowem – prezesem Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Spotkania u kompozytorów”.

Bohater spotkania jest wybitnym kompozytorem - ważną postacią średniej generacji muzycznych twórców Ukrainy. Jest także organizatorem życia muzycznego na Ukrainie, osobą programującą wydarzenia koncertowe i festiwalowe - zaangażowaną w sprawy muzycznych relacji pomiędzy Ukrainą i Polską, jak i w międzykulturowe kontakty wielostronne, w tym z Litwą i Rosją.

Dał się poznać w ostatnim czasie jako gorący orędownik Majdanu i ukraińskiego samostanowienia kulturalnego przy respektowaniu wszystkich kulturowych związków Ukrainy ze Wchodem i Zachodem Europy. Znane są zdecydowane słowa Igora Szczerbakowa adresowane do części środowiska twórców rosyjskich popierających autorytaryzm rosyjskiej władzy i jej agresję wobec Ukrainy.

Spotkanie pozwoliło zapoznać się z twórczością Igora Szczerbakowa jak i jego wizją stanu kultury Ukrainy w czasie obecnym.