ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Uroczystość wręczenia Nagród ZKP 2014

W dniu 23 września 2014 w siedzibie Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy Rynku Starego Miasta 27 w Warszawie odbyła się miła uroczystość wręczenia Dorocznych i Honorowych Nagród Związku Kompozytorów Polskich oraz nagród w 55. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda.

Laudacje dla Laureatów przygotowali: Krzysztof Droba dla Marty Szoki, Magdalena Długosz dla Agaty Zubel, Mieczysław Kominek dla Szymona Bywalca oraz Zofia Helman dla Iwony Lindstedt.

Z radością przyjęliśmy obecność na uroczystości pana Andrzeja Wyrobca, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który wręczył naszym Laureatom dyplomy przyznanych im Nagród Okolicznościowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wspaniałą, jak zwykle, oprawę kulinarną uroczystości przygotowała restauracja Fukier-Gessler.

Popniżej przypominamy szczegóły dotyczące tegorocznych Nagród.

W dniu 15 lipca 2014 Jury w składzie: Sławomira Żerańska-Kominek (przewodnicząca), Magdalena Długosz,  Alicja Matracka-Kościelny, Jerzy Kornowicz i Tadeusz Wielecki przyznało Doroczne Nagrody Związku Kompozytorów Polskich.  Laureatami Nagród zostali:

MARTA SZOKA – za wybitne osiągnięcia naukowe, w szczególności za książkę „George Crumb. Muzyka onirycznych wizji i magicznych formuł”. Za wyjątkową aktywność w działaniach na rzecz kultury muzycznej;

AGATA ZUBEL  – za wybitne osiągnięcia twórcze, w szczególności za utwory:„Cascando”, „Not I”, „IN”.

DOROCZNA NAGRODA Związku Kompozytorów przyznawana jest od 1949 roku  polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia artystyczne i naukowe. Wśród dotychczasowych laureatów są : Grażyna Bacewicz, Tadeusz Baird, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki i  Bogusław Schaeffer.

W dniu 25 czerwca 2014 Prezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich przyznało tegoroczne Nagrody Honorowe Związku Kompozytorów Polskich  za zasługi dla promocji muzyki polskiej. Otrzymali je:

SZYMON BYWALEC – za znakomite interpretacje utworów polskich kompozytorów współczesnych w kraju  i za granicą, za współtworzenie Orkiestry Muzyki Nowej i liczne działania popularyzatorskie;

IWONA LINDSTEDT – za upowszechnianie wiedzy o muzyce współczesnej -  zwłaszcza polskiej, w publikacjach oraz w internecie. 

NAGRODA HONOROWAZwiązku Kompozytorów Polskich przyznawana jest od 1971 roku. Wśród jej laureatów są: Nadia Boulanger, Bohdan Wodiczko, Stefania Woytowicz, Ivan Monighetti, Iannis Xenakis, Adrian Thomas, Krzysztof  Jakowicz, Andrzej Chłopecki, Kwartet Wilanów, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Wim Boerman z Orkiestrą „Ereprijs” i Polskie Radio Program 2.

***

Marta Szoka- teoretyk muzyki i organistka . Studiowała w latach 1974-79 kompozycję i teorię muzyki oraz w latach 1976-82 grę na organach w Akademii Muzycznej w Łodzi. W 1988 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji Polska muzyka organowa w latach 1945-1985 w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Była dwukrotnie – w 1991 i 1992 – stypendystką Fundacji Paula Sachera (Bazylea) oraz w latach 1993-94 Fundacji Fulbrighta (UNC-Chapel Hill).

Od 1980 jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Łodzi. Od 1994 do 2006 wykładała również w Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1999-2002 w Akademii Muzycznej w Łodzi pełniła funkcję prodziekana, a od 2002 do 2008 dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej. Do 2007 prowadziła także działalność koncertową jako organistka. Autorka książek, rozpraw, artykułów, haseł encyklopedycznych, recenzji, polemik i komentarzy. Członek Związku Kompozytorów Polskich (od 1988) i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 2000). Od 2003 bierze udział w pracach Komisji Programowej Festiwalu „Warszawska Jesień”.

Agata Zubel – kompozytorka i śpiewaczka.   Studiowała w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie kompozycji Jana Wichrowskiego i śpiewu w klasie Danuty Paziuk-Zipser. Studia pogłębiała w Holandii oraz na licznych kursach. W 2004 roku uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej. Na co dzień wykłada we wrocławskiej akademii muzycznej.
Była  stypendystką m.in. Ministra Kultury, Rockefeller Foundation, Ernst von Siemens Musikstiftung, Zarządu Miasta Wrocławia, oraz Fundacji Edukacji Międzynarodowej. Jest także członkiem Związku Kompozytorów Polskich. Jako wokalistka brała udział w wielu prestiżowych wydarzeniach muzycznych. W jej repertuarze specjalne miejsce zajmuje muzyka najnowsza. Współtworzy z Cezarym Duchnowskim duet ElettroVoce.
W ciągu kilku minionych lat, oprócz wielu prawykonań i nagrań dzieł współczesnych twórców, dała się poznać jako wykonawczyni Chantefleurs et Chantefables W. Lutosławskiego (Musica Polonica Nova), DW9 B. Langa (Warszawska Jesień), Luci mie traditrici S. Sciarrino (Festiwal Nostalgia), Gwiazdy Z. Krauze (adaptacja elektroakustyczna C. Duchnowskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu) czy też roli Fedry w operze D.Jaskot pod tym samym tytułem oraz Madeline w Zagładzie domu Usherów Ph. Glassa (Teatr Wielki-Opera Narodowa). Uczestniczyła także w eksperymentalnym projekcie improwizacji podczas koncertu zamówionego przez organizatorów Międzynarodowych Kursów Kompozytorskich w Darmstadt. Koncertowała wiele za granicą: we Włoszech, w Belgii, Szwajcarii, Francji, Holandii, Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytani, Irlandii, Rosji, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Grecji, Danii, Szwecji, Korei, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Rok 2009 przyniósł dwie nowe płyty wydane przez wytwórnie CD Accord: kompozytorską Cascando z utworami kameralnymi oraz wokalną Poems z pieśniami Coplanda, Berga i Szymańskiego.
Jest laureatką kilkunastu konkursów (w tym międzynarodowych) – zarówno wokalnych jak i kompozytorskich. Na początku 2005 otrzymała prestiżowy Paszport Polityki. W tym samym roku jej II Symfonia - napisana na zamówienie rozgłośni Deutsche Welle - została prawykonana podczas Festiwalu Beethovenowskiego w Bonn. Wśród kolejnych zamówień znalazły się m.in. „Kwartet smyczkowy nr 1” dla Festiwalu Ultraschall w Berlinie (2007), „Nad Pieśniami” dla Festiwalu Wratislavia Cantans (2007), „Cascando” dla Festiwalu Muzyki Europy Środkowej w Seattle (2007) – z kilkudziesięcioma wykonaniami na całym świecie, „III Symfonia” w ramach stypendium Rockefeller Foundation (2008). "Lumiere" (2000), "Ragnatela" (2002),  "Parlando na głos i komputer" (2002), "Zdjęcia z Albumu" na marimbę i kwartet smyczkowy (2004), "Unisono 1" na głos, perkusję i elektronikę; "Unisono 2" na głos, akordeon i komputer (2004), "Concerto Grosso na skrzypce barokowe, flet prosty, klawesyn i chór solistów" (2006). W roku 2013 jej utwór „Not I” otrzymał 1 miejsce na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów  w Paryżu. Za ten sam utwór otrzymała w 2014 Wrocławską Nagrodę Muzyczną „Polonica Nova” .

Szymon Bywalec ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Jana Wincentego Hawela w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie jest obecnie zatrudniony w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. W latach 2006-2013 był dyrektorem artystycznym Akademickiej Orkiestry Symfonicznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Współpracował podczas różnych projektów z tak znanymi dyrygentami jak: Krzysztof Penderecki, Gabriel Chmura, Takuo Yuasa, Arturo Tamayo, Jacek Kaspszyk, Paul McCreesh. Jest także absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie studiował obój u prof. Jerzego Kotyczki.Jako stypendysta sieneńskiej Accademia Musicale Chigiana doskonalił swój warsztat dyrygencki w klasie mistrzowskiej Gianluigiego Gelmettiego (2001) i Lothara Zagroska (2002 – Diploma di Merito). Brał także udział w kursach mistrzowskich dla dyrygentów prowadzonych m.in. przez Gabriela Chmurę, Kurta Mazura, Zoltána Peskó, Pierra Bouleza. Jest laureatem pierwszej nagrody II Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Dyrygentów w Białymstoku (1998), a także dwóch nagród pozaregulaminowych (Państwa Zofii i Antoniego Witów oraz Prezydenta Miasta Katowic) w VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach (1999).
Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, otrzymał też kilkakrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Katowic. Jest stałym dyrygentem Orkiestry Muzyki Nowej, którą prowadził podczas różnych festiwali muzyki współczesnej, takich jak: Warszawska Jesień, Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova we Wrocławiu, Poznańska Wiosna Muzyczna, Melos – Ethos w Bratysławie, Aksamitna Kurtyna 2 we Lwowie,Festiwal Muzyki Pawła Szymańskiego w Warszawie, Beijing Modern w Pekinie, Hindsgavl Festival w Danii. Podczas „Warszawskiej Jesieni” 2005 współpracował z IRCAM i solistami Court-Circuit Ensemble (Francja)przy wykonaniu Répons Pierra Bouleza.Ma na swym koncie wiele światowych i polskich prawykonań. Z OMN dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia a także zarejestrował materiał dźwiękowy na pierwszą płytę CD, nominowaną do nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk 2003”. Za płytę monograficzną z muzyką Weroniki Ratusińskiej otrzymał  w kwietniu 2009 wraz z OMN i wytwórnią DUX PizzicatoSupersonic Award  (Luksemburg). Nagranie Trzech pieśni do słów Trakla Pawła Szymańskiego uzyskało w czerwcu 2007 rekomendację na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu, zaś wykonane z Sinfonią Varsovią Gemisatos Magdaleny Długosz oraz things lost things invisible Ewy Trębacz, dyrygowane wspólnie z Arturo Tamayo Akademicką Orkiestrą Symfoniczną im. K. Szymanowskiego, otrzymały rekomendację w czerwcu 2009.
Wydana w 2012, wraz z wiolonczelistą Jakobem Kullbergiem, płyta CD z koncertami wiolonczelowymi kompozytorów skandynawskich (Norgard, Nordheim, Saariaho) otrzymała w styczniu 2013 Lyt til Nyt Pris - Nagrodę Radia Duńskiego za rok 2012.
Od 2011 jest członkiem Komisji Programowej festiwalu „Warszawska Jesień”, a od 2013 dyrektorem festiwalu „Musica Polonica Nova”.
Dyrygował między innymi Rumuńską Narodową Orkiestrą Radiową, Słowacką Filharmonią Narodową, Miskolci Szimfonikus Zenekar, Camerata Strumentale „Citta di Prato”, Orchestra Filarmonica Europea, Ensemble Orchestral Contemporain, Melos Ethos Ensemble, Slovak Sinfonietta Žilina, NOSPR, orkiestrą Sinfonia Varsovia, Polską Orkiestrą Radiową oraz innymi orkiestrami filharmonicznymi i kameralnymi w Polsce.

Iwona Lindstedt ukończyła studia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1994 roku. W 1998 uzyskała stopień doktora na podstawie dysertacji pt.: Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Gołąba. Habilitację uzyskała na podstawie książki pt.: Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku (Wydział Historyczny UW, 2011). W 1998 roku była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureatka Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta przyznawanej przez Związek Kompozytorów Polskich (2001).Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii, teorii i estetyki muzyki XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem polskiej twórczości kompozytorskiej. Specjalizuje się także w zakresie metodologii i analizy dzieła muzycznego.Jest członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN oraz członkiem Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich. Jest autorką szeregu publikacji i przedsięwzięć promujących postaci i twórczość muzyki XX i XXI zrealizowanych na nośnikach elektronicznych i w internecie m.in. dla Związku Kompozytorów Polskich, Narodowego Instytutu Audiowizulanego i Instytutu Adama Mickiewicza.