ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Doroczne Nagrody ZKP na 2023 rok już przyznane!

Dnia 8 maja 2023 Jury w składzie: Teresa Malecka (przewodnicząca), Marcel Chyrzyński, Jerzy Kornowicz, Mieczysław Kominek oraz Stanisław Krupowicz, przyznało Doroczne Nagrody Związku Kompozytorów Polskich na rok 2023.
Laureatami Nagród zostali:
Marek Chołoniewski – za wyrazistą twórczość kompozytorską z nutą szaleństwa oraz wytrwałą działalność promującą polską muzykę elektroakustyczną w kraju i na świecie.
Jerzy Stankiewicz – za prace badawcze nad życiem i twórczością Oliviera Messiaena, za przywrócenie do życia twórczości Konstantego i Konstantego Kazimierza Regameyów oraz za wytrwałe działania na rzecz umacnianiu muzycznych relacji polsko-ukraińskich.


Doroczna Nagroda Związku Kompozytorów Polskich przyznawana jest od 1949 roku – do 1991 roku dla uhonorowania twórców i odtwórców za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki, a od 1991 roku – "polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia". 

Uroczyste wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. podczas 66. Festiwalu Warszawska Jesień.

MAREK CHOŁONIEWSKI – kompozytor i wykonawca; ur. 23 października 1953, Kraków. Studiował teorię muzyki i kompozycję pod kierunkiem Bogusława Schaeffera, muzykę elektroniczną u Józefa Patkowskiego oraz grę na organach w klasie Leszka Wernera w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Od 1976 pracuje w Studiu Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie od 2000 pełni funkcję kierownika. W 2011 roku nadano mu tytuł profesora sztuki.

W 1977 założył Stowarzyszenie Artystyczne „Muzyka Centrum”, prowadzące szeroką działalność koncertową (do końca 2022 roku 1050 koncertów ). Od 1979 jest członkiem „Grupy Krakowskiej”. Jest również założycielem i współtwórcą wielu zespołów: Pociąg Towarowy, Studia MCH, Studia Ch&K (z Krzysztofem Knittlem), grupy CH&K&K (z Krzysztofem Knittlem i Włodzimierzem Kiniorskim), mc2 duo (z Marcelem Chyrzyńskim), Double Mark (z Markiem Polishookiem), Inifinity Quartett (z Keirem Neuringerem, Ryanem Zawelem, Rafałem Mazurem), Natural Plastic (z Amy Knoles), Kinetic Trio (z Kiniorskim i Mazurem), dizzy kinetics – zespołów prowadzących działalność koncertową i nagraniową.

Marek Chołoniewski pisze muzykę instrumentalną i elektroakustyczną, dla radia i telewizji oraz do filmu. Jest autorem instalacji dźwiękowych i wideo, projektów audiowizualnych, przestrzennych i sieciowych. Od 1984 koncertuje, prowadzi kursy i wykłady w wielu krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej.

Jest inicjatorem, dyrektorem artystycznym, koordynatorem i partnerem wielu międzynarodowych projektów artystycznych: seria Audio Art (1987), Festiwal Audio Art (1993), Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Współczesnej Kraków/Stuttgart (z Matthiasem Hermannem, 1993), Internationale Akademie für Neue Komposition und Audio Art w Tyrolu (z Marianne Penz van Stappershoef w latach 1993-99), Filmy Nieme z Muzyką Live (1994), GlobalMix (1998), Statek Artystów (2000), GPS-Art (2000), Ensemble Spiel (ze Stephanem Meierem i Musik für heute, Hanower, 2003), Bridges i European Modern Orchestra (z Krzysztofem Kwiatkowskim, 2003-2007), Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej (polska sekcja CIME/ICEM, 2005), Polska Sztuka Dźwiękowa w Chinach, Chińska Sztuka Dźwiękowa w Polsce, Polska Sztuka Dźwiękowa w Tybecie (z Dicksonem Dee i Zenialem 2006-2008), PAFME (z Benem Boretzem i Dorotą Czerner, 2006), European Course for Musical Composition and Technologies (z IRCAM, 2006-2008), Dni Kultury Polskiej w Luksemburgu (z Marcinem Wierzbickim, 2008).

Marek Chołoniewski w 2006 otrzymał Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich, Nagrodę Ministra Kultury oraz Independent Project Grant fundacji CEC ArtsLink w Nowym Jorku.

Od 2008 pełni funkcję sekretarza, zaś od 2011 prezesa Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej (CIME/ICEM).

Więcej na marek.choloniewski.com

 

JERZY STANKIEWICZ – muzykolog; ur. 4 czerwca 1944, Wilno. W latach 1962-68 studiował muzykologię pod kierunkiem Michała Bristigera, Michała Józefa Chomińskiego, ks. Hieronima Feichta, Zofii Lissy i Marian Sobieskiego oraz historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1969-70 pogłębiał wiedzę z zakresu muzykologii u Luigi Rognoniego i Paolo Emilio Carapezzy oraz historii sztuki u Marii Grazii Paolini na Università degli Studi w Palermo. W 1970 otrzymał stypendium Uniwersytetu Bolońskiego, w ramach którego odbył staż i studiował sztukę oraz ikonografię mozaiki w Rawennie. W latach 1971-74 kontynuował studia pod kierunkiem Elżbiety Dziębowskiej w Katedrze Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które zakończył pracą magisterską z wyróżnieniem: „Réveil des Oiseaux” Oliviera Messiaena. W 1977 został stypendystą Rządu Francuskiego i odbył staż u Oliviera Messiaena w Konserwatorium Paryskim, w latach 1989-91 w Centre Acanthe w Awinionie (dyr. Claude Samuel), a w latach 1990-2007 wielokrotnie uzyskał stypendia Fundacji „Pro Helvetia” na pobyty badawcze w Szwajcarii i na Ukrainie.

W 1974 rozpoczął pracę w Polskim Wydawnictwie Muzycznym na stanowisku redaktora merytorycznego i kontynuował ją do 1989. Jednocześnie w latach 1979-89 pracował jako sekretarz redakcji „Res Facta” oraz redaktor „Biblioteki Res Facta” i „Pagine”. W latach 1978-81 oraz 1991-98 prowadził autorskie cykle audycji w Polskim Radiu – Program 2 i 3 (Dzieła Oliviera Messiaena, Mistrzowskie interpretacje dzieł Oliviera Messiaena, Inny świat Oliviera Messiaena, 700 lat muzyki szwajcarskiej), Radiu Mariackim w Krakowie (Muzyka zwierciadłem duszy) oraz Radiu Kraków (Muzyka kompozytorów krakowskich).

Zorganizował wiele koncertów promocyjnych polskiej muzyki współczesnej i wygłosił w wielu ośrodkach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych wykłady o polskiej muzyce, m.in. w uczelniach: Florida International University w Miami, Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie, Uniwersytecie w Zurychu, Uniwersytecie Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytecie Wołyńskim w Łucku, w Akademiach Muzycznych we Lwowie, Kijowie i Mińsku. Przedstawił referaty i komunikaty na seminariach, konferencjach i międzynarodowych kongresach, m.in. w Birmingham, La Grave, La Chaux-de-Fonds, Görlitz, Oberammergau oraz w Chinach na Światowym Kongresie Muzycznym Yang-qin i Beijing Forum, a także liczne wykłady i prelekcje w takich ośrodkach, jak Berno, Pezinok, Znojmo, Kiszyniów, Witebsk, Równe, Ostróg, Tarnopol, Winnica, Drohobycz, Kołomyja, Użhorod, Kirowograd, Światogorsk (koło Doniecka), ponadto w Instytutach Polskich w Paryżu i w Bratysławie oraz w Ambasadach RP w Moskwie i w Pradze.

Wielu kompozytorów dedykowało Jerzemu Stankiewiczowi swoje utwory, m.in. Roman Berger, Zbigniew Bujarski, Aleksander Gabryś, Ryszard Gabryś, Halina Gareława, Krzysztof Kostrzewa, Ołeksandr Kozarenko, Juliusz Łuciuk, Krystyna Moszumańska-Nazar, Eugeniusz Popławski, Katarzyna Stępniewska, Paweł Sydor, Igor Szczerbakow.

Jerzy Stankiewicz działa aktywnie w Związku Kompozytorów Polskich. W latach 1994-2016 pełnił funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego ZKP, w latach 1995-99 sprawował także funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego ZKP. W 1994 zorganizował nową edycję programową Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, przekształcając je w międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej, którego był dyrektorem artystycznym do 2014 roku (w programie znalazły się m.in. festiwale pamięci Marka StachowskiegoKrystyny Moszumańskiej-Nazar). 4 czerwca 2009 w ramach 21. Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich odbył się koncert jubileuszowy Jerzego Stankiewicza, na którym wykonano osiem dedykowanych mu utworów kompozytorów polskich, ukraińskich i białoruskich. Współpracował ze Związkiem Kompozytorów Ukrainy, Związkiem Kompozytorów Białorusi, z kompozytorami Mołdawii, promując polską muzykę współczesną w krajach sąsiadujących, za co w 2004 otrzymał Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich. W 2009 otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki we Lwowie; w 2013 - tytuł doktora honoris causa Narodowej Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie.

Zorganizował w Krakowie dwa festiwale muzyki Oliviera Messiaena (1989, 2002), Festiwal Franka Martina (1991), festiwal muzyki kanadyjskiej (1996), konferencję interdyscyplinarną „Message Kwartetu na koniec Czasu O. Messiaena" (2002). Był inicjatorem i od 2004 dyrektorem artystycznym, we współpracy z Filharmonią Wołyńską, pięciu edycji Międzynarodowego Festiwalu Pogranicza Muzyki Współczesnej im. Igora Strawińskiego („Strawiński i Ukraina”) w Uściługu i Łucku na Wołyniu (Ukraina). W 2022 w Toul w Lotaryngii zorganizował francusko-polski Festiwal Oliviera Messiaena w 30. rocznicę śmierci kompozytora.

Od 1991 należy do Société Frank Martin w Genewie, w latach 1995-98 był członkiem Rady Kultury przy Wojewodzie Krakowskim; w 1996 był członkiem Komisji Stypendiów Twórczych przy Prezydencie miasta Krakowa. Od 2003 jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Mieszany Chór Mariański w Krakowie. W 2022 zaproszony został do Komitetu Honorowego Bachowskiego Festiwalu Organowego, istniejącego w Toul ponad dwadzieścia lat.

W 2001 został odznaczony Medalem Gustava Mahlera za współpracę z Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Chóralnej w Jihlavie i promocję polskiej muzyki chóralnej w Czechach. W 2006 otrzymał Złotą Odznakę Libańskiego Wyższego Konserwatorium w Bejrucie za promocję muzyki współczesnej. W 2008 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżniony został srebrnym medalem „Zasłużony dla Kultury – Gloria Artis”.
W 2016 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2022 mer miasta Alde Harman dokonał dekoracji Jerzego Stankiewicza Złotym Medalem za zasługi dla Miasta Toul.