ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Renewable Music: Otwarty konkurs dla kompozytorów!

Związek Kompozytorów Polskich we współpracy z Berg Orchestra, Waves Bratislava oraz UMZE Association zapraszają kompozytorów z krajów Grupy Wyszehradzkiej do udziału w otwartym konkursie w ramach projektu „Renewable Music. V4 Composers for Sustainability”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2023.


Głównym celem projektu jest ożywienie współpracy międzynarodowej po pandemii COVID-19 oraz podniesienie świadomości na temat narastającego kryzysu klimatyczno-energetycznego poprzez wypracowanie proekologicznych praktyk w sektorze muzycznym. U wybranych kompozytorów reprezentujących kraje Grupy Wyszehradzkiej zamówione zostaną cztery nowe utwory muzyczne inspirowane ideą „odnawialności”. Zamówione utwory zostaną wykonane podczas czterech różnych koncertów (w Warszawie, Pradze, Bratysławie i Budapeszcie) przez lokalne zespoły, których skład zostanie powiększony o muzyków z krajów partnerskich w ramach międzynarodowego programu wymiany artystów. Koncerty odbędą się w lokalizacjach, które zostaną dostosowane do unikalnych warunków plenerowych miejsc koncertowych, odzwierciedlając więź każdej lokalizacji z otaczającym ją środowiskiem. Koncertom towarzyszyć będą warsztaty, lekcje mistrzowskie, próby otwarte i wykłady. Podsumowaniem projektu będzie międzynarodowa konferencja poświęcona ideom ekologii i zrównoważonego rozwoju w muzyce.

Nabór jest otwarty dla kompozytorów do 35 roku życia, reprezentujących kraje Grupy Wyszehradzkiej (obywatele Polski, Czech, Słowacji i Węgier, mieszkający w kraju i za granicą). U wybranych w drodze konkursu kompozytorów zamówione zostaną nowe utwory na zespół kameralny złożony z 7 do 10 instrumentów (do wyboru: Fl Ob Cl Bn / Cor Tpt Tbn / Perc / Vn Vla Vc Cb / Elec). Przewidywany czas trwania ok. 15-20 minut, termin składania partytur i głosów to 31 marca 2024. Kompozytorzy zostaną zaproszeni do udziału w cyklu warsztatów z ekspertami w dziedzinie muzyki i ekologii, będą mieli okazję zapoznania się z miejscami koncertów we wszystkich krajach partnerskich oraz spotkania z przedstawicielami lokalnych zespołów. Utwory zostaną prawykonane w lecie 2024 roku.

Wynagrodzenie: 4000,00 EUR

Wymagane dokumenty:

- nota biograficzna (zawierająca imię i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie, dorobek artystyczny, nagrody i wyróżnienia, spis kompozycji),

- 2 przykładowe utwory w postaci partytur (pliki PDF) i nagrań (pliki mp3) – pierwszy uznany przez kompozytora za najlepszy w jego dorobku, drugi o instrumentacji możliwie najbardziej zbliżonej do wymaganej w konkursie,

- szczegółowa koncepcja nowego utworu i jego wykonania plenerowego (m.in. forma, instrumentacja, ustawienie muzyków, techniki kompozytorskie, nawiązania do ekologii i zasobów odnawialnych),

- własna definicja muzyki odnawialnej („renewable music”).

Wszystkie wymienione dokumenty (w języku angielskim) należy przesłać za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego do dnia 15 czerwca 2023 do godziny 23:59 CET.

Więcej informacji: https://renmus.eu/index.php/for-composers/

Projekt „Renewable Music. V4 Composers for Sustainability” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Kreatywna Europa 2021-2027.

EN Co funded by the EU POS