ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

II Festiwal pt. „Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur”

W dniach 9-23 października 2022 w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku odbędzie się II Festiwal pt.  „Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur”. Związek Kompozytorów Polskich jest współorganizatorem trzech koncertów festiwalu.


Festiwal jest kontynuacją rozpoczętego w 2021 roku cyklu wydarzeń  prezentujących tradycje Domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów jako miejsca symbiozy sztuk, obszaru otwartego na różne kultury. Przedsięwzięcie ubiegłoroczne poświęcone było kulturze żydowskiej. Festiwal 2022 będzie dotyczyć relacji Stawiska z kulturą ukraińską. Oczywistym impulsem podjęcia takiego tematu jest postać samego Jarosława Iwaszkiewicza, pisarza wywodzącego się z „Kresów”, którego twórczość posiada głębokie zakorzenienie w kulturze tego rejonu Europy. Związki jego pisarstwa z kulturą ukraińską należą do najsilniejszych i najbardziej zróżnicowanych.
Festiwal jest zarazem próbą zwrócenia się w stronę Ukrainy, przeżywającej w ostatnim czasie, mimo tragicznych okoliczności, wielkie odrodzenie duchowe, zaprezentowania najbardziej charakterystycznych dla muzyki i literatury ukraińskiej kierunków i stylów. Kultura i sztuka ukraińska są w Polsce stale obecne w różnych swoich przejawach i dziedzinach, a mimo to pozostają wciąż mało znane. Spotkania festiwalowe przyczynią się, być może, do odkrycia i szerszego zainteresowania szczególnym kolorytem ukraińskiego folkloru, a także dorobkiem pisarzy i kompozytorów, tworzących historię kultury tego narodu, od czasów najdawniejszych po współczesność.

Twórczość kompozytorów ukraińskich będzie zestawiana/konfrontowania z muzyką kompozytorów polskich, znanych i mniej znanych. Podczas Festiwalu będzie miejsce na przypomnienie, że na Ukrainie urodził się m.in. Karol Szymanowski, a także znacznie rzadziej w historii muzyki polskiej wspominani – Konstanty i Konstanty Kazimierz Regameyowie.

9 października (niedziela),  godzina 16
„Ukraina Iwaszkiewicza – wczoraj i dziś”

sympozjum

Marek Wawrzkiewicz
O wizycie w małej ojczyźnie Jarosława Iwaszkiewicza i o poezji ukraińskiej
Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
O ukraińskiej literaturze od roku 2014 w kontekście wojny
Teresa Chynczewska-Hennel, Monika Wielga
Wokół nowej książki Walentyny Sobol „Filip Orlik (1672-1742) i jego Diariusz”
Walentyna Sobol
Studia Polsko-Ukraińskie – prezentacja Almanachu
Jan Cichocki
O wybitnym współczesnym dramaturgu i prozaiku ukraińskim Anatoliju Krymie

9 października (niedziela),  godzina 18
Ukraińska muzyka etniczna
w wykonaniu Zespołu Wokalnego „MORE” pod dyrekcją Jurija Pastuszenki.

Zespół złożony ze śpiewaków ukraińskiego i polskiego pochodzenia, skupiający  się na wykonawstwie autentycznego folkloru, przywiązujący istotną wagę do wierności lokalnym tradycjom wykonawczym; w repertuarze grupy solowe pieśni czumackie i kozackie sąsiadują z wielogłosowymi, surowo brzmiącymi pieśniami obrzędowymi.

16 października (niedziela), godzina 17

Konstanty Kazimierz Regamey
Bezbrzeżna mi przestrzeń się śniła…, op. 4 nr 1, słowa S. Nadson, tłum. H. Zelenay
Konstanty Regamey
Prosiłeś o piosenkę, mój paziu, słowa E.W.
Kyrylo Stetsenko
Romanse
Viktor Kosenko
Marzenia
Etiude fiss moll op.8
Consolation op. 9 nr 1
Konstanty Regamey
Improvisation es-moll op. 10
Chanson Triste
Grażyna Bacewicz
Kaprys polski
Mykola Łysenko
Ukrainian Rhapsody nr 2 – Dumka-shumka op. 18
Karol Szymanowski
Pieśni kurpiowskie op. 58 (wybór):
U jeziorecka
Wysły rybki
A pod borem siwe kunie
Bzicem kunia

OLGA PASIECZNIK – sopran
NATALIA PASIECZNIK – fortepian
NAZAR PŁYSKA – skrzypce

Natalia Pasiecznik – pianistka i kameralistka. Ukończyła Konserwatorium we Lwowie. Jest laureatką m. in. Nordyckiego Konkursu Pianistycznego w Danii, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Umberta Michelego we Włoszech. Jej solowy album The fourth dimension z muzyką J. S. Bacha
i O. Messiaena otrzymał najwyższą ocenę magazynu „Muzyka 21”. Płytę z pieśniami Mozarta, nagraną z siostrą, Olgą Pasiecznik, uhonorowano Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida. Jest profesorem
w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie.

Olga Pasiecznik ukończyła studia wokalne w Konserwatorium Kijowskim. Debiutowała na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej w 1992 r., a cztery lata później na scenie Théâtre des Champs-Elysées w Paryżu. Występuje w przedstawieniach operowych na najbardziej prestiżowych scenach świata. Wykonuje repertuar od baroku po kompozytorów współczesnych.  Jest laureatką konkursów wokalnych m.in. w s’Hertogenbosch w Holandii,  Mirjam Helin w Helsinkach, Królowej Elżbiety w Brukseli. Została wyróżniona Paszportem Polityki, nagrodami Fryderyk za najlepsze nagrania solowe.  Jest solistką Polskiej Opery Królewskiej.

23 października (niedziela), godzina 17

Józef Elsner
Pasterka, sł. Kazimierz Brodziński
Ignacy Marceli Komorowski
Kalina, sł. Teofil Lenartowicz
Fryderyk Chopin
Piosnka litewska, sł. Ludwik Osińskiwg tekstu litewskiej piosenki ludowej
Gdzie lubi, sł. Stefan Witwicki
Stanisław Moniuszko
Nawrócona, sł. Johann W. Goethe
Dalibogże, sł. Ignacy Massalski
Dumka, sł. Jan Czeczot
Jakiw Stepowyj
Ne hraj, ne hraj, sł. Maksym Rylski
Ne berit’ iz zełenoho łuhu werby, sł. Ołeksandr Ołeś
Denys Siczyński
Babyne lito, sł. Marian Gawalewicz, tłum. ukr. Stepan Czarnecki
Stanisław Ludkewycz
Tajna, sł. Ołeksandr Ołeś
Łesia Dyczko
Hadanoczka, pieśń ludowa, aranż. Dezyderij Zador (1912–1985)
Oj ne swity misiaczeńku, pieśń ludowa, aranż. Mykoła Łysenko
Doszczyk, pieśń ludowa, aranż. Mykoła Łysenko

MARTA BOBERSKA – sopran
NATALIA REWAKOWICZ – fortepian

Marta Boberska ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie; 1994-2017 była solistką Warszawskiej Opery Kameralnej, Obecnie jest związana z Polską Operą Królewską,  Współpracowała również m.in. z Operą Narodową, Narodową Operą Łotewską w Rydze, Operą Nova w Bydgoszczy, Operą Krakowską. Wykonuje także  muzykę współczesną (m.in. prawykonanie cyklu pieśni Marijn Simons w Finlandii w 2003 roku).  Współpracuje z wieloma zespołami i wykonawcami muzyki dawnej.

Natalia Rewakowicz ukończyła Lwowskie Konserwatorium Muzyczne w klasie fortepianu

Olgi Kaczewej. W 1990 r. przyjechała do Polski na stałe. Występuje jako solistka i kameralistka. Koncertowała m.in. z Olgą Pasiecznik, Martą Boberską, Adamem Klockiem i Jakubem Jakowiczem.
W 2013 r. uzyskała tytuł doktora sztuki w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na podstawie pracy o muzyce ukraińskiej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych, w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

MKDNiS logo Czarne DO DRUKU    NIMIT logo DO DRUKU