ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Doroczne nagrody ZKP na 2022 już przyznane!

Dnia 9 maja 2022 Jury w składzie: Zygmunt Krauze (przewodniczący), Rafał Augustyn, Beata Bolesławska-Lewandowska, Mieczysław Kominek, Tadeusz Wielecki i Małgorzata Woźna-Stankiewicz przyznało Doroczne Nagrody Związku Kompozytorów Polskich na rok 2022.

Laureatami Nagród zostali:

Jerzy Kornowicz – za wybitną kreatywność artystyczną oraz nadzwyczajną aktywność w działaniach na rzecz środowiska ZKP i całej kultury polskiej.

Dorota Kozińska – za bogatą twórczość krytyczną, eseistyczną i translatorską, obejmującą rozległe obszary muzyki,  ze szczególnym uwzględnieniem  teatru muzycznego

Doroczna Nagroda Związku Kompozytorów Polskich przyznawana jest od 1949 roku – do 1991 roku dla uhonorowania twórców i odtwórców za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki, a od 1991 roku – "polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia". 

Uroczyste wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. podczas 65. Festiwalu Warszawska Jesień.

JERZY KORNOWICZ – kompozytor, pianista- improwizator, pedagog i promotor muzyki. Studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie (u Tadeusza Bairda i Mariana Borkowskiego) i Konserwatorium Królewskim w Hadze ( u Louisa Andriessena). Zajmuje się muzyka licznych gatunków, zarówno zapisywaną jak i improwizowaną. Pisał utwory dla wielu instytucji, zespołów, festiwali i teatrów. Jego muzyka była wykonywana w ponad 20 krajach świata.  W 2000 r. jego utwór "Figury w oplocie" uzyskał rekomendację na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO.  W 2015 r. utwór „Wielkie przejście”, który w grudniu 2013 roku miał premierę w czasie kijowskiego Majdanu i w jego sąsiedztwie,  uzyskał nominację do nagrody „Polonica Nova”. Jest założycielem grupy "Kawalerowie błotni" skupiających improwizujących kompozytorów oraz muzyków alternatywnych i jazzowych, z którymi prezentował spektakle muzyczne w Polsce i wielu krajach Europy. Zajmuje się popularyzacją nowej muzyki oraz programowaniem artystycznym. Inicjował i współorganizował festiwale i cykle koncertowe.  Jest współtwórcą i  komisarzem artystycznym Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej "Kody" w Lublinie. Sprawuje funkcję dyrektora festiwalu „Warszawska Jesień”. Zajmuje się kwestiami strukturalnymi polskiej kultury, edukacją muzyczną, socjologią kultury i polityką kulturalną z pozycji środowisk pozarządowych. W latach 2003-2015 był prezesem Związku Kompozytorów Polskich. Współtworzył kilka polskich instrumentów promocji i dostępu do nowej muzyki. Jest współinicjatorem powstania i prezesem Stowarzyszenia Kreatywna Polska łączącego polskie przemysły kreatywne i środowiska twórcze. Wykładał gościnnie na uczelniach polskich, europejskich i w USA. Utwory J. Kornowicza ukazały się na płytach wydanych przez BBC Music, Signum Classic, Polskie Nagrania, Reqiuem Records,  Acte Préalable, DUX, Ośrodek Rozdroża ( płyta „Sceny z bezkresu” z Kawalerami Błotnymi i zespołem Europejskiej Szkoły Śpiewu Tradycyjnego w Lublinie) i Polskie Centrum Informacji Muzycznej. Część dorobku kompozytorskiego i wykonawczego  J. Kornowicza dostępna jest na portalu Narodowego Instytutu Audiowizulnego www.ninateka.pl.  Wydawcą części utworów Jerzego Kornowicza jest PWM.

Dorota Kozińska 

urodziła się w Warszawie.  Jest córką grafika i typografa, profesora ASP w Warszawie Leona Urbańskiego. Absolwentka filologii klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczka kursów interpretacji muzyki dawnej, m.in. pod kierunkiem Marcela Pérèsa. Jako wokalistka występowała w zespole „Studio 600”, założonym i współprowadzonym przez nią wraz z Aldoną Czechak.  

W latach 1992–2013 była członkiem redakcji „Ruchu Muzycznego”, w którym początkowo prowadziła dział koncertowy, a następnie dział teatru muzycznego; na łamach tego czasopisma pisywała też felietony historyczne pod pseudonimem Mus Triton. Autorka publikacji w „Teatrze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Muzyce w Mieście” i „Ricie Baum”. Wieloletnia uczestniczka posiedzeń Trybunału Płytowego Programu II Polskiego Radia.  Współpracuje również z polskimi instytucjami muzycznymi jako autorka esejów i komentarzy programowych.  Wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie  oraz Studium Podyplomowego Instytutu Badań Literackich.

Na język polski przekładała m.in. książki Colina Thubrona, E.L. Doctorowa, Roberta Byrona Magdalen Nabb i Laurensa van der Posta). Za przekłady Po Syberii i Utraconego serca Azji Thubrona była nominowana do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki (Po Syberii znalazło się też w finale tejże nagrody). Obecnie pracuje nad przekładem książki Karola Bergera Beyond Reason: Wagner contra Nietzsche.

Prowadzi blog Upiór w operze. Strona dla słuchających inaczej.

W 2006 roku jako wolontariuszka wyjechała uczyć angielskiego w prowincji Farjab w północno-zachodnim Afganistanie. Swoje doświadczenia opisała w reporterskiej książce Dobra pustynia. Jest też autorką kilku książek o zwierzętach.

Za Dobrą pustynię została nominowana do Nagrody im. Beaty Pawlak (2013).