ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarł Michał Bristiger

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 16 grudnia 2016 zmarł w Warszawie, w wieku 95 lat, prof. dr hab. Michał Bristiger, muzykolog, członek honorowy Związku Kompozytorów Polskich.

Był wybitnym intelektualistą, inspiratorem polskiej myśli muzykologicznej, inicjatorem wielu dyskusji ideowych w sferze muzyki, patronem międzynarodowej interdyscyplinarnej współpracy humanistów. Wykładowca wielu uniwersytetów w Polsce i zagranicą. Członek prestiżowych komitetów i stowarzyszeń naukowych krajowych i zagranicznych. Laureat wielu nagród, w tym Dorocznej Nagrody Ministra Kultury w dziedzinie muzyki, a także Dorocznej Nagrody Związku Kompozytorów Polskich. Autor wielu publikacji, rozpraw, artykułów i esejów. Tłumacz wielu librett operowych i tekstów muzykologicznych z języka włoskiego.