ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarł Piotr Poźniak

Zawiadamiamy, że 23 listopada 2016 roku zmarł prof. dr hab. Piotr Poźniak, wybitny muzykolog, badacz dziejów muzyki XVI i XVII wieku, autor licznych edycji nutowych, fundamentalnych dla historii muzyki polskiej, długoletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Historii i Teorii Muzyki (w latach 1983–1987), pracownik Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w latach 1963–1973, redaktor działu dotyczącego XVI wieku w Encyklopedii Muzycznej PWM.

Członek Związku Kompozytorów Polskich od 1966 roku, wieloletni członek zarządu, a w  latach 1985–1991 prezes Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich.

Zaangażowany w działalność społeczną w okresie przemian ustrojowych, jako przedstawiciel asystentów i adiunktów w Radzie Wydziału i w Senacie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UJ i członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej „Solidarności”, a także członek zarządu Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Był cenionym i szanowanym nauczycielem. Żegnamy Go z wielkim żalem.