ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarła Elżbieta Dziębowska

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 4 kwietnia 2016 roku zmarła Elżbieta Dziębowska, zasłużona muzykolog, Członek Honorowy Związku Kompozytorów Polskich.

Była ostatnim żyjącym uczestnikiem akcji Kutschera, żołnierzem Powstania Warszawskiego, odznaczona Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. 

Dziełem jej życia jest Encyklopedia Muzyczna PWM (Część biograficzna), nad którą pracowała jako redaktor naczelna nieprzerwanie przez niemal 40 lat. Edycję wszystkich 12 tomów encyklopedii doprowadziła do końca w 2012 roku.

W 2010 roku została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu Jej wybitnych zasług dla polskiego środowiska muzycznego.

Jako człowiek niezwykle oddany swej pracy stanowi wzór dla przyszłych pokoleń muzykologów i redaktorów.

Była człowiekiem dobrym, pomagającym zarówno ludziom w potrzebie, jak i bezdomnym zwierzętom.

Cześć Jej pamięci!