ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarł Mieczysław Makowski

Z żalem zawiadamiamy, że wdniku 16 grudnia 2014 zmarł w Poznaniu w ieku 80 lat Mieczysław Makowski, kompozytor, pedagog i historyk muzyki, członek Związku Kompozytorów Polskich od 1964 roku.

Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursach kompozytorskich w kraju i zagranicą, m.in. konkursie im. Grzegorza Fitelberga (1970 i 1971), konkursie im. Henryka Wieniawskiego (1985), konkursie w Las Palmas (1988) i w Londynie (1990). Dwukrotnie zdobywał nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego (w latach 1988 i 1992), był także laureatem Konkursu im. Jana Maklakiewicza (1992). Za swą twórczość dla dzieci i młodzieży (w tym podręczniki) otrzymał w 1980 roku nagrodę Prezesa Rady Ministrów.