ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarł Ks. Jerzy Pikulik

Dnia 12 lutego 2015 roku zmarł w warszawskim szpitalu Ks  Prof. Jerzy Pikulik – kapłan, organista, muzykolog, członek Związku Kompozytorów Polskich od 1970 roku.

Bardzo zaangażowany w działalność społeczną, zarówno dla środowiska muzycznego (pełnił różne funkcje w Zarządzie ZKP oraz Sekcji Muzykologów ZKP), jak i dla kraju, m.in. jako kapelan Środowiska IV Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej.
Był człowiekiem obdarzonym pogodą ducha, skromnym i dobrym. Żegnamy Go z wielkim żalem.
Urodził się 7 kwietnia 1928, zmarł 12 lutego 2015 w Warszawie.
Po studiach w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu w 1953 roku został wyświęcony na księdza; w latach 1956-60 studiował muzykologię u ks. prof. H. Feichta w Zakładzie Muzykologii Kościelnej KUL uzyskując w 1961 roku doktorat (Oficja rymowane, hymny i sekwencje o św Wojciechu w polskich rękopisach przedtrydenckich). W latach 1964-65 uzupełniał studia mediewistyczne w zakresie chorału liturgicznego u prof. Solange Corbin w Paryżu, jednocześnie kontynuując naukę gry organowej u J Pawlaka w poznańskiej PWSM. Od 1961 roku pracował jako wykładowca w poznańskim Seminarium Duchownym oraz Papieskim Fakultecie Teologicznym, a następnie od 1969 w Akademii Teologii Katolickiej (później UKSW) tworząc specjalizację Muzykologii Kościelnej. Po habilitacji (Sekwencje polskie. Studium muzykologiczne, 1970) w 1976 został prof. nadzwyczajnym, a w 1987 zwyczajnym. W 1982 jako kierownik Katedry Źródeł i Analiz Muzyki Dawnej zainicjował badania źródłowe nad muzyką liturgiczną w dawnej Polsce redagując – od 1976 roku – serię „Muzyka Religijna w Polsce”. Wykładał na Wydz. Teologicznym TJ „Bobolanum” w Warszawie, a także na uniwersytetach w Moguncji, Mediolanie i Bolonii. (historia liturgii i chorału gregoriańskiego). Wypromował ok 200 magistrów i 30 doktorów muzykologii. Był Przewodniczącym Rady  Fundacji Artibus Wurlitzer.
Odznaczony: w 1974 Złotym Krzyżem Zasługi, 1979 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 1985 Krzyżem AK, 1998 Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodą Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego.