ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarł Profesor Jan Ekier

Z żalem żegnamy Profesora Jana Ekiera, członka Związku Kompozytorów Polskich, wielkiego Człowieka polskiej muzyki.

Był wybitnym pianistą, znakomitym pedagogiem i kompozytorem. We wszystkich tych dziedzinach muzycznego życia zaznaczył się na trwałe, ale najwspanialszy pomnik wystawił sobie „Wydaniem Narodowym Dzieł Wszystkich Fryderyka Chopina”. To efekt umiłowania Chopinowskiej muzyki, spełnionego w żmudnej muzykologicznej pracy. Z tych nut będą poznawały muzykę Chopina całe pokolenia muzyków i słuchaczy.

Cześć Jego pamięci!

Związek Kompozytorów Polskich