ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarła Krystyna Winowicz

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 15 czerwca 2014 roku zmarła dr Krystyna Winowicz, członek Związku Kompozytorów Polskich od 1977 roku.

W latach 1974-1993 nauczyciel akademicki w ówczesnym Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niezwykle zasłużona dla reaktywacji działalności tej placówki w 1974 roku.
W pamięci współpracowników i przyjaciół pozostanie jako osoba niezwykłych zalet, bez reszty oddana pracy dydaktycznej, organizacyjnej, naukowej i popularyzatorskiej.
Cześć Jej pamięci!