ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarł Józef Świder

Z głębokim żalem przyjęliśmy wieść o śmierci Józefa Świdra, który zmarł w Katowicach, 22 maja 2014 roku, w wieku 84 lat. Jego bogata twórczość, silnie osadzona w tradycji muzyki Zachodu, z akcentami polskimi oraz lokalnymi (kompozytor czuł się szczególnie związany z Górnym Śląskiem i Ziemią Cieszyńską), przez kolejne dekady gromadziła coraz większą rzeszę miłośników. Zwłaszcza dzieła chóralne weszły do powszechnego repertuaru zespołów polskich i zagranicznych.

Józef Świder był członkiem Związku Kompozytorów Polskich od 1953 roku. Przez 51 lat był pedagogiem Akademii Muzycznej w Katowicach, pełniąc także funkcję prorektora (4 lata) oraz dziekana (w sumie - ponad 20 lat). Absolwentami Jego klasy kompozycji są m.in. Wiesław Cienciała, Andrzej Dziadek, Aleksander Lasoń, Jarosław Mamczarski. Józef Świder był poliglotą, sporadycznie parał się tłumaczeniem (jego autorstwa jest polski przekład traktatu Oliviera Messiaena). 

W pamięci Jego uczniów pozostanie ciepły dystans do świata i własnej twórczości, a także powściągliwość, która nie tłumiła entuzjamu dla muzyki oraz innych ludzi.  Pomagał im odkrywać ich własny świat dźwiękowy, pozwalał na dyskusje, nawet spory, i nigdy niczego nie narzucał - tylko rozsądnie sugerował. Dzięki temu każdy z Jego absolwentów jest na swój sposób odmienny. 

Masza Pogrzebowa odprawiona zostanie w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w poniedziałek, 26. maja, o godz. 12.00. Uroczyste pożegnanie prof. Józefa Świdra rozpocznie się wcześniej, o godz. 10.45 (w tejże Katedrze).