ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Wanda Bogdany-Popielowa nie żyje

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 31 lipca 2005 roku naszej Koleżanki, Wandy Bogdany-Popielowej.

Pani Wanda Bogdany-Popielowa, muzykolog, członek Związku Kompozytorów Polskich (Sekcja Muzykologów) od 1972 roku, była długoletnim pracownikiem Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej, przez ostatnie 11 lat swojej pracy pełniąc funkcję kierownika Zakładu. Z niezwykłym zaangażowaniem podejmowała się prac wykraczających poza Jej zawodowe obowiązki, biorąc udział w pracach naukowo-badawczych, współpracując przy redakcji czterech tomów Bibliografii Polskich Czasopism Muzycznych, udzielając się aktywnie przy organizacji licznych wystaw o tematyce muzycznej. Dzięki swoim kontaktom ze środowiskiem kompozytorskim udało się Jej wzbogacić zbiory muzyczne Biblioteki Narodowej o cenne autografy i spuścizny kompozytorskie, m.in. Grażyny Bacewicz, Tadeusza Bairda, Bolesława Szabelskiego. Odszedł Człowiek szlachetny i wrażliwy na ludzką krzywdę, niezwykle ceniony w środowisku za podejmowanie i realizację wielu ciekawych inicjatyw upowszechniających wiedzę o muzyce polskiej. Cześć Jej pamięci!