ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Krystyna Tarnawska-Kaczorowska nie żyje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 11 czerwca 2005 roku naszej Koleżanki, Krystyny Tarnawskiej-Kaczorowskiej.

Krystyna Tarnawska-Kaczorowska była wybitnym teoretykiem muzyki, członkiem Związku Kompozytorów Polskich od 1977 roku. Zorganizowała i zredagowała materiały pięciu sympozjów muzykologicznych, organizowanych w ramach działalności Sekcji Muzykologów ZKP. Wielokrotnie występowała też na forum międzynarodowym, wygłaszając referaty podczas konferencji i sympozjów muzykologicznych, m.in. w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Austrii, Francji. Napisała wiele książek i prac poświęconych muzyce XX wieku i przybliżających sylwetki czołowych polskich kompozytorów współczesnych, w tym: Witolda Lutosławskiego, Tadeusza Bairda, czy Zygmunta Krauzego. W swoich działaniach dawała niejednokrotnie dowody ogromnej erudycji, pasji poznawczej i wielkiej wrażliwości twórczej. Była człowiekiem o niezwykłej uczciwości i wierności swoim poglądom i ideałom. Odeszła jedna z czołowych postaci polskiej muzykologii i piśmiennictwa muzycznego. Cześć Jej pamięci!