ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarł Henryk Czyżewski

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 21 września 2023 zmarł w Lublinie Henryk Czyżewski, kompozytor, teoretyk muzyki i dyrygent, czlonek Związku Kompozytorów Polskich od 1974 roku.

Współzałożyciel Koła Młodych tego Stowarzyszenia. Jako dyrygent przez kilkanaście lat prowadził chóry w instytucjach muzycznych i wyższych uczelniach Trójmiasta, a jako pedagog pracował m.in. w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku (1964-1976) i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1987-99). Wyróżniony odznaką „Za Zasługi dla Gdańska” (1971), „Zasłużony Działacz Kultury” (1976), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981).
Cześć jego pamięci!