ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarł Mirosław Perz

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 marca 2023 roku w wieku 90 lat zmarł prof. dr hab. Mirosław Perz. Był wielką postacią polskiego środowiska muzykologicznego w dziedzinie muzyki staropolskiej.

Wśród Jego wielu wybitnych naukowych osiągnięć jest odkrycie najdawniejszych zabytków muzyki polskiej w klasztorze Panien Klarysek w Starym Sączu, oznaczonych legendarną sygnaturą StS oraz pierwsza monografia Mikołaja Gomółki wraz z historyczną interpretacją Melodii na Psałterz polski. Przy Jego naukowej konsultacji Capella Bydgostiensis pod kierownictwem Włodzimierza Szymańskiego dokonała pierwszego nagrania wszystkich zachowanych utworów Mikołaja z Radomia.
Pozostanie po Nim niezwykły cykl audycji zrealizowanych w Programie 2 Polskiego Radia Dwieście kantat Jana Sebastiana Bacha. Znakomity, uwielbiany przez studentów wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywny członek Związku Kompozytorów Polskich, przewodniczący Sekcji Muzykologów, w 2013 roku otrzymał godność Członka Honorowego. Pozostanie w swoich dziełach, na kartach encyklopedii i w naszej pamięci.

Niechaj spoczywa w pokoju.