ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarła Elżbieta Markowska

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 24 stycznia 2021 zmarła Elżbieta Markowska, muzykolog (dyplom u profesora Józefa Chomińskiego). Od 1970 roku była związana z Polskim Radiem, najpierw jako redaktor muzyczny w Programie III, potem dwukrotnie jako dyrektor Programu II, odbudowując rangę kultury muzycznej w Polskim Radiu, po stanie wojennym. W latach 2015-2018 prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego.

Związek Kompozytorów Polskich miał z Nią bliskie relacje zarówno na płaszczyźnie profesjonalnej, jak i przez osobiste kontakty. Muzyka współczesna znajdowała się w centrum Jej zainteresowań, co znajdowało wyraz i w pracy radiowej, i w działalności Towarzystwa, i w przyjaźniach z kompozytorami. W Polskim Radiu zostaną jej liczne audycje i wywiady, a w formie książkowej Jana Krenza pięćdziesiąt lat z batutą (1996), album Lutosławski 1913-2013 (2012) i przygotowane wspólnie z Katarzyną Naliwajek-Mazurek opracowanie Okupacyjne losy muzyków. Warszawa 1939-1945 (2014).