ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zmarła Katarzyna Morawska

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 7 kwietnia 2020 zmarła w Warszawie nasza Koleżanka Katarzyna Morawska, muzykolog, członek Związku Kompozytorów Polskich od 1965 roku.

Przez całe swoje zawodowe życie była związana z Instytutem Sztuki PAN, gdzie m.in. wchodziła w skład zespołu redakcji Słownika Muzyków Polskich oraz pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego i redaktora naczelnego kwartalnika „Muzyka”. Była autorką prac z zakresu historii muzyki dawnej (okresu późnego średniowiecza i renesansu) oraz historii polskiej muzykografii.
Cześć Jej pamięci!