ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

50. Konferencja Muzykologiczna

W dniach 9-11 września 2021 w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbędzie sie 50. Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich pt. "Muzyka kobiet. Kobiety w muzyce". Miejscem Konferencji będzie Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia przy ul. Prawocheńskiego 9 (Kortowo).

Czwartek 9.09.2021

10:00–10:30 Uroczyste otwarcie konferencji, przemówienie prezesa ZKP dr Mieczysława Kominka, przemówienie prof. dr hab. Benedykta Błońskiego – Dziekana Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie, wręczenie nagród im. ks. prof. Hieronima Feichta

10:30–11:15 – Wykład wprowadzający, sala 102:

Sławomira Żerańska-Kominek (UW, Warszawa) Muzyczny pojedynek o rękę księżycowej królewny. Kobieta w turkmeńskim poemacie epickim Harman Däli

sesje równoległe   sala 102                                                                                      sala 2A

11:30–13:30 sesja 1, prowadząca: Renata Suchowiejko

11:30-–13:30 sesja 2, prowadząca: Anna Nowak

Irena Bieńkowska (UW, Warszawa): Pasje muzyczne Izabeli z Lubomirskich Sanguszkowej (1808 – 1890)

Agnieszka Draus (AM, Kraków): „Performuj, albo...“ – performans kobiet, kobiety

w performansie

Ryszard Daniel Golianek (UAM, Poznań): Modlitwa dziewicy. Kicz i seksizm XIX-wiecznej muzyki salonowej

Aldona Nawrocka (UMFC, Warszawa): Od "Symphonii harmonie celestium revelationum" Hildegardy z Bingen do "Laboratorium Raju na motywach Dantego” Aldony Nawrockiej – wędrówki z lupą Kompozytorki

Aleksandra Kleinrok (NIMIT, Warszawa): Dziewiętnastowieczne salony – „instytucje” kultury czy wysublimowane alkowy?

Barbara Literska (UZ, Zielona Góra): Inklinacje, refleksje i niedopowiedzenia w muzyce Katarzyny Kwiecień-Długosz

Krzysztof Rottermund (UAM, filia Kalisz): Emilie Mayer – emancypantka niemieckiego symfonizmu

Violetta Przech (AM, Bydgoszcz): Bettiny Skrzypczak kompozytorskie pryncypia

13:30–14:30 przerwa obiadowa

sesje równoległe                         sala 102                                                                              sala 2A

14:30- 16:30 Sesja 3, prowadząca: Violetta Przech

14:30- 16:30 Sesja 4, prowadząca: Sławomira Żerańska-Kominek

Małgorzata Janicka-Słysz (AM, Kraków): Znacząca nielekkość liryzmu. O muzyce i wrażliwości Anny Zawadzkiej-Gołosz i Onutė Narbutaitė

Iwona Lindstedt (UW, Warszawa) Środowisko kompozytorek polskich w okresie międzywojennym – próba portretu na kilku przykładach

Anna Granat-Janki (AM, Wrocław): Postacie kobiet-kompozytorek i dyrygentek w kulturze muzycznej Wrocławia. Studium przypadków

 Marcin Gmys (UAM, Poznań): „Wawel” Anny Marii Klechniowskiej w kontekście europejskiej muzyki programowej początku XX wieku

Katarzyna Bartos (AM, Wrocław): Przecierając szlaki – (ekomuzyczny) portret Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil

Beata Bolesławska-Lewandowska (IS PAN, Warszawa): Matka, mistrzyni, przyjaciółka –

o roli kobiet w życiu i twórczości Zygmunta Mycielskiego

Anna Nowak (AM, Bydgoszcz): Kwartety smyczkowe Hanny Kulenty

Izabela Zymer (ZKP, POLMIC, Warszawa): Zofia Lissa i Włodzimierz Iwannikow – zauroczenie czy obowiązek? Polska muzykolożka i radziecki kompozytor we wspólnej walce o nowy, lepszy ład

16:30–17:00 przerwa kawowa

Sesje równoległe                         sala 102                                                                              sala 2A

17:00- 18:45 Sesja 5, prowadzący: Rafał Ciesielski

17:00-18:45 Sesja 6, prowadząca: Barbara Literska

Joanna Schiller-Rydzewska (UWM, Olsztyn): „Erinnerung an Danzig” - kobiety w kulturze muzycznej Gdańska I poł. XX wieku w świetle zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej

Michał Bruliński (UMFC/UW, Warszawa): Kobieta i fortepian w kulturze polskiej pierwszych dekad XIX wieku: studium dwóch postaw

Jacek Szerszernowicz (AM, Łódź): Kariatydy szkolnictwa muzycznego w Łodzi

 

Piotr Różański (AM, Kraków): Muzyka fortepianowa Betty Olivero w ujęciu stylistycznym i wykonawczym

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska (AM Bydgoszcz): Maria Modrakowska – promotorka kultury polskiej

Jerzy Michał Wardęski (Warszawa): Klawesyn

a fortepian – wariantywność wykonawcza w muzyce polskich kompozytorek przełomu XVIII

i XIX w. – komunikat

Eliza Pawłowska (Kraków): Poza ramami klasycyzmu: Margarethe Danzi i jej muzyka – komunikat

Elżbieta Branicka (AM, Łódź): Alma Mahler-Werfel – kobieta wielkich twórców czy wielka artystka? – komunikat

Magdalena Bąk (Ruda Śląska): Damy klawesynu – klawesynistki XX wieku i ich wkład

w rozpowszechnienie oraz przywrócenie klawesynu jako instrumentu koncertowego - komunikat

19:00  uroczysta kolacja dla uczestników Konferencji

Piątek 10. 09. 2021

9:00–9:45 (Sala 102)

Mieczysław Kominek, Izabela Zymer, Jadwiga Irena Zymer:

Prezentacja nowej wersji Bazy informacji o polskiej współczesnej twórczości kompozytorskiej Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC

 

sesje równoległe                         sala 102                                                                              sala 2A

10:00- 12:00 Sesja 7, prowadząca: Agnieszka Draus

10:00-12:00 Sesja 8, prowadzący: Ryszard Daniel Golianek

Grażyna Paciorek-Draus (UMFC, Warszawa): „I co wy na to” – tradycja i nowoczesność w twórczości scenicznej Alicji Gronau

Sławomir Dobrzański (Kansas State University): "Gender Confusion”. Działalność koncertowa Marii Szymanowskiej w oczach krytyków polskich i zagranicznych

Stefan Drajewski (AM, Poznań): Kompozytorki baletów. Rekonesans

Karolina Wahl (AM, Poznań): Maria Szymanowska – królowa tonów, pianistka cesarzowych i muzyczna emancypantka XIX-go wieku - komunikat

Iwona A. Siedlaczek (PSM I i II st, Lublin): George Sand (1804-1876) i muzyka. Z kulturą patriarchalną w tle - komunikat

Marta Dziewanowska-Pachowska (UMFC, Warszawa): Instalacje dźwiękowe w twórczości polskich kompozytorek

Bożena Weber (PWM, Kraków): Księżna  Marcelina z Radziwiłłów-Czartoryska. W kręgu niezwykłej osobowości

Iwona Świdnicka (UMFC, Warszawa): „Nie podoba mi się to”, czyli problematyka społeczna w twórczości Lidii Zielińskiej

Agnieszka Lasko(Łódź): Twórczość kobiet

w pedagogice fortepianowej. Przegląd i analiza podręczników do początkowego nauczania gry na fortepianie – komunikat

Agnieszka Teodora Żabińska (Warszawa): Kontemplacja piękna. Galina Iwanowna Ustwolska – komunikat

12:00–12:30 przerwa kawowa

sesje równoległe                         sala 102                                                                              sala 2A

12:30-14:45 Sesja 9, prowadząca: Małgorzata Janicka-Słysz

12:30-14:45 Sesja 10, prowadząca: Iwona Lindstedt

Krzysztof Bilica (Warszawa):  Na początku była kobieta

Rafał Ciesielski (UJ Kraków): Kontrabas – instrument kobiecy? (przyczynek do emancypacji kobiet w muzyce)

Marcin Strzelecki (AM, Kraków): Wartość a kontekst. Twórczość muzyczna kobiet w świecie sprawiedliwości społecznej

Danuta Walas (UMFC Biblioteka/Fonoteka, Warszawa): Przypadek czy strategia? Próba usystematyzowania koncepcji wizerunku kobiety na okładkach płyt kompaktowych z muzyką poważną

Małgorzata Szyszkowska (UMFC, Warszawa): Dankowska i Goehr: filozofia muzyki w poszukiwaniu tego, co najważniejsze

Kamil Staszowski (Filmoteka Narodowa, Warszawa): Kompozytorki w świetle zbiorów nut Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Maria Wilczek-Krupa (AM, Kraków): Strażniczki twórczego zaplecza: Barbara Kilar, Jadwiga Górecka

Krzysztof Stefański (Ruch Muzyczny, Warszawa): Muzyka elektroakustyczna w twórczości Elżbiety Sikory

Marta Beszterda (McGill University, Montreal): Metodologia feministyczna w polskiej muzykologii: szanse i wyzwania – komunikat

Monika Szpyrka (AM, Kraków): Wątki feministyczne podejmowane przez kompozytorki w wybranych utworach przełomu XX i XXI wieku – komunikat

14:45–15:45 przerwa obiadowa

15:45-16:45

Panel 1 (Sala 102)

Aleksandra Demowska-Madejska, Ania Karpowicz, Lilianna Krych (Hashtag Ensemble, Warszawa): Kreacja, Organizacja, Interpretacja – łączenie ról, jako czynnik wyróżniający model współpracy grupy kreatywnej Hashtag Ensemble

Koncert  kameralny godz. 17:30

(Sala Kameralna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie)

Program:

Krystyna Moszumanska –Nazar, 3 Etiudy koncertowe na perkusję solo

Anna Ignatowicz-Glinska - Toccata na marimbę

Bettina Skrzypczak – Toccata sospesa na flet i duo perkusyjne

Wykonawcy:

Barbara Pałka – perkusja

Gabriela Ziniewicz – flet

Adam Mieczykowski - perkusja

Sobota 11.09.2021

sesje równoległe                         sala 102                                                                              sala 2A

9:00-10:45 Sesja 11, Beata Bolesławska-Lewandowska

9:00-10:45 Sesja 12, prowadząca: Ilona Dulisz

Renata Suchowiejko (UJ, Kraków): Helena (Halina) Krzyżanowska, propagatorka muzyki polskiej we Francji

Bożena Lewandowska (UJ, Kraków): Wyśpiewać góry. Muzykantki i śpiewaczki z Tatr i Beskidów

Marek Szlezer (AM, Kraków): Ballady na fortepian Jadwigi Sarneckiej (1873–1913) w kontekście rozwoju gatunku na przełomie XIX i XX wieku

Arleta Nawrocka-Wysocka (IS PAN, Warszawa): Mazurki i Ślązaczki – kobiety ewangeliczki pielęgnujące lokalne tradycje muzyczne

Anna Wróbel (UMFC, Warszawa): Skrzypczynie, skrzypicielki, skrzypcówny – pierwsze polskie skrzypaczki

Barbara Śnieżek (IS PAN, Warszawa): Pieśni na pielgrzymkę i każdą niedzielę. O skromnej organistce z Jasnej Góry

Magdalena Białecka (UMFC, Warszawa): Muzyka podzielona: męskość i żeńskość w analizie i estetyce muzycznej – komunikat

Anastasiya Niakrasava (UW, Warszawa): Dziewczyna w bieli – obraz kobiety w muzyce białoruskiej rewolucji godności 2020–2021– komunikat

 

10:45-11:15  przerwa kawowa

11:15-12:45  Sesja 13, prowadząca: Arleta Nawrocka-Wysocka

11:15-13:00 Sesja 14, prowadzący: Krzysztof Rottermund

Magdalena Walter-Mazur (UAM, Poznań): Benedyktynki sandomierskie – kustoszki muzycznego archiwum

Tomasz Górny (UW, Warszawa): Sara Levy i jej muzyczna kolekcja. Nieznane manuskrypty z Biblioteki Narodowej w Warszawie

Justyna Szczygieł (UJ, Kraków): Matka Boska inspiracją dla twórczości muzycznej w  sanktuariach maryjnych w Dubie koło Ołomuńca i na Jasnej Górze – komunikat

Maria Sławek (AM, Kraków): Podążaj swoją błędną drogą - o Sonacie Rejoice na skrzypce i wiolonczelę Sofii Gubajduliny

Jolanta Bujas-Poniatowska (UJ, Kraków): Kobiety w kościele - o aktywności śpiewaczek i instrumentalistek w wybranych kapelach kościelnych na ziemiach polskich w I poł. XIX wieku ­– komunikat

Małgorzata Lisecka (UMK, Toruń): “Le maîtresse de son action”: wielkie postaci kobiece francuskiej sceny operowej w Encyclopédie méthodique

Ilona Dulisz (UWM, Olsztyn): Z życia protagonistki… Katarzyny Brochockiej opera monodramatyczna „Młoda mężatka”

 

Maria Opałka (UW, Warszawa): Przekraczając estetykę - zmiana paradygmatu wartości w odniesieniu do muzyki poważnej. Przykład zastosowania metodologii Shaloma Schwartza w badaniach nad aktywnością odbiorców sektora muzyki poważnej – komunikat

13:00- 14:00 - Panel 2 (Sala 102)

Anna Ignatowicz-Glińska (UMFC, Warszawa), Aleksandra Bilińska-Słomkowska (UMFC, Warszawa), Weronika Grozdew-Kołacińska (IS PAN, Warszawa): Motet performatywny na 3 głosy żeńskie

14:00 – Zakończenie konferencji