ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

49. Konferencja Muzykologiczna

W dniach 25-26 października 2020 odbędzie się Krakowie 49. Konferencja Muzykologiczna, której program przedstawiamy poniżej.

Akademia Muzyczna w Krakowie
Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego
Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich

  1. Konferencja Muzykologiczna ZKP

Teoria Muzyki / Muzykologia tu i teraz

Rezonans przeszłości – wyzwania współczesności

Kraków, 25-26 października 2020

Akademia Muzyczna w Krakowie, ul. św. Tomasza 43

Konferencja w sieci (online) na platformie AMK

Organizatorzy

Akademia Muzyczna w Krakowie
Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich

Mecenas Nagrody im. Ks. Profesora Hieronima Feichta
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Komitet Programowy
dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska
dr hab. Agnieszka Draus
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMK – kierownictwo naukowe
prof. dr hab. Teresa Malecka
dr Natalia Szwab – sekretarz naukowy

Miejsce obrad w sieci
Platforma Akademii Muzycznej w Krakowie (AMK)
dr Marcin Strzelecki – koordynator

Miejsca koncertów
„Florianka” – Aula im. prof. Bronisława Rutkowskiego
Akademia Muzyczna w Krakowie
Basztowa 8, 31-134 Kraków
Sala Koncertowa im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar
Akademia Muzyczna w Krakowie
św. Tomasza 43, 31-027 Kraków

Retransmisja koncertów
www.amuz.krakow.pl/49konferencjazkp

Redakcja materiałów, współpraca
doktorantki AMK:
Karolina Dąbek (konferencja)
Paulina Zgliniecka-Hojda (koncerty)

Opracowanie graficzne
Antek Korzeniowski

Partnerzy:
Instytut Muzyki i Tańca
Stowarzyszenie im. Richarda Straussa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowe Centrum Kultury
POLMIC

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


PROGRAM

25 października (niedziela)

10.30–11.15

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. WOJCIECH WIDŁAK – JM Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

dr MIECZYSŁAW KOMINEK – prezes Związku Kompozytorów Polskich

dr hab. MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ – Kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie

Wręczenie Nagrody im. Księdza Prof. Hieronima Feichta

dr hab. PAWEŁ GANCARCZYK, prof. IS PAN – przewodniczący Jury

dr hab. BEATA BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA – przewodnicząca Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich

Laureaci:

Nagroda główna:

MAREK BEBAK za książkę: Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki (Kraków 2018)

WERONIKA NOWAK za pracę doktorską: „Outis” i „Cronaca del Luogo” Luciana Beria w perspektywie kategorii przestrzeni performatywnej i heterotopicznej (UAM Poznań 2019)

Wyróżnienia:

JOLANTA BUJAS-PONIATOWSKA za pracę magisterską: Twórczość Antoniego Milwida (1755–1837) w kontekście działalności kapeli kanoników regularnych w Czerwińsku (IM UJ, Kraków 2019)

MARTA DZIEWANOWSKA-PACHOWSKA za pracę doktorską: Dzieło w ruchu. Instalacje dźwiękowe Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Knittla i Marka Chołoniewskiego (IM UW, Warszawa 2018)

HUBERT SZCZĘŚNIAK za pracę magisterską: Działalność jawnych instytucji muzycznych w okupowanym Krakowie: 1939–1945 (IM UJ, Kraków 2019)

 

11.15–12.00

Wykład inauguracyjny Na czym stoi Adam Mickiewicz na Rynku Głównym w Krakowie. Listy Tadeusza Stryjeńskiego do Władysława Ekielskiego

EDWARD Boniecki (Polska Akademia Nauk)

prowadzenie: MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ

12.00–12.30               Przerwa kawowa

12.30–13.30               Sesja 1. Krakowska Szkoła Teoretyczna

prowadzenie: BEATA BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA

– TERESA MALECKA (Akademia Muzyczna w Krakowie)

Ojciec krakowskiej teorii muzyki. Droga twórcza Mieczysława Tomaszewskiego

– MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ (Akademia Muzyczna w Krakowie)

W poetyce przeżycia. O Krakowskiej Szkole Teoretycznej: fakty i imponderabilia

13.30–15.00               Przerwa obiadowa

15.00–16.00                SESJA 2. Teoria muzyki

prowadzenie: TERESA Malecka

– EWA KOWALSKA-ZAJĄC (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

Niezrealizowane idee polskiej teorii muzyki – utopie czy utracony potencjał?

– MARTA SZOKA (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

Teoria muzyki w Polsce – przyszłość jako fantazmat?

– KRZYSZTOF SZWAJGIER (Akademia Muzyczna w Krakowie)

Odrębność teorii muzyki

16.00–16.30               Przerwa kawowa

16.30–17.30                SESJA 3. Muzykologia

prowadzenie: SŁAWOMIRA Żerańska-Kominek

– RAFAŁ CIESIELSKI (Uniwersytet Jagielloński)

Muzyka w powszechnej edukacji muzycznej. Muzykologia w roli eksperta?

– IZABELA ZYMER (Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC)

„Dziś cel życia pani Lissy został – chwilowo – osiągnięty”. O niełatwej drodze Zofii Lissy do tytułu profesora i własnego instytutu muzykologii

– TOMASZ NOWAK (Uniwersytet Warszawski)

Czy istnieje muzyka taneczna bez tańca? Kilka uwag o autonomii
i interdyscyplinarności muzykologii

17.30–18.00               Przerwa kawowa

18.00–19.00               SESJA 4. Teoria muzyki a muzyka przestrzenna

prowadzenie: MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ

AGNIESZKA DRAUS, MARCIN STRZELECKI, KAROLINA DĄBEK

(Akademia Muzyczna w Krakowie)

Nowa muzykologia / Nowa teoria muzyki zmiany paradygmatu z przełomu XX i XXI wieku w refleksji o muzyce (i jej przestrzenności)

***

19.30                           Recital (retransmisja w sieci)

„Florianka” – Aula im. prof. Bronisława Rutkowskiego, Akademia Muzyczna w Krakowie           

Aleksandra Dąbek – fortepian

w programie:

Ludwig van Beethoven (1770–1827), 15. Sonata fortepianowa D-dur op. 28 „Pastoralna”
Karol Szymanowski (1882–1937), 2 Mazurki op. 62
Fryderyk Chopin (1810–1849), Preludia op. 28, wybór: 1-12

26 października (poniedziałek)

 

9.00–9.45                   Prezentacja portalu droba.polmic.pl

poświęconego postaci i działalności Krzysztofa Droby

MARTA SZOKA, TADEUSZ WIELECKI, MAGDALENA DŁUGOSZ, KINGA KIWAŁA, ANDRZEJ MĄDRO, IZABELA ZYMER, BEATA BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA

10.00–11.00                SESJA 5. Muzyka i literatura

prowadzenie: ANDRZEJ HEJMEJ

BEATA BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA (Polska Akademia Nauk), ANNA TENCZYŃSKA (Uniwersytet Warszawski), SŁAWOMIRA ŻERAŃSKA-KOMINEK (Uniwersytet Warszawski)

Między muzyką a literaturą – problematyka najnowszych badań

11.00–11.30               Przerwa kawowa

11.30–12.30                SESJA 6. Kompozytorzy I

prowadzenie: EWA KOWALSKA-ZAJĄC

– MAGDALENA BIAŁECKA (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)

W cieniu nazwiska – wartościowanie utworu na podstawie osoby kompozytora. Spojrzenie krytyczne

– ILONA DULISZ (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Musica avicularis – casus Oskara Gottlieba Blarra

– ANNA NOWAK (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy)

Między pluralizmem a jednością. O estetyce i poetyce muzyki Hanny Kulenty w kontekście muzycznego postmodernizmu

12.30–13.30                SESJA 7. Kompozytorzy II

prowadzenie: AGNIESZKA Draus

– VIOLETTA PRZECH (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Zbigniewa Bargielskiego muzyczne koneksje z przeszłością

– IWONA ŚWIDNICKA (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie)

Impulsy w twórczości Edwarda Sielickiego (na podstawie dzieł inspirowanych malarstwem)

– MARIA WILCZEK-KRUPA (Akademia Muzyczna w Krakowie)

„Muzyka jest przedłużeniem interpretacji słowa”. Zygmunta Koniecznego refleksje o istocie i przesłaniu dzieła muzycznego

13.30–15.00                Przerwa obiadowa

15.00–16.00                SESJA 8. Varia

prowadzenie: VIOLETTA Przech

– VIOLETTA KOSTKA (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

O intertekstualności w muzyce w świetle najnowszych badań

– MAREK NAHAJOWSKI (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

Esperanto jako język teorii muzyki i muzykologii. Historia, możliwości, perspektywy

– JOANNA SCHILLER-RYDZEWSKA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

„Obcy” i „swoi” wobec tradycji miejsca i nowych wyzwań – kompozytorzy po II wojnie światowej w Gdańsku 194556

16.00–17.00                SESJA 9. „Case studies”

prowadzenie: ANNA Nowak

ANNA RYSZKA-KOMARNICKA (Uniwersytet Warszawski), ANETA MARKUSZEWSKA (Uniwersytet Warszawski), SONIA WRONKOWSKA (Biblioteka Narodowa w Warszawie)

Operowe pasticcio w XVIII wieku – problem edycji online i „case studies” w kontekście możliwości humanistyki cyfrowej

17.00–17.30               Przerwa kawowa

17.30–18.15                Wykład na zakończenie „There is no music that does not entail knowledge”. Kilka refleksji o współczesnej muzykologii

IWONA LINDSTEDT (Uniwersytet Warszawski)

prowadzenie: MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ

18.15–18.45               DYSKUSJA KOŃCOWA

prowadzenie: MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ

***

19.30                           Koncert Muzyki Polskiej  (retransmisja w sieci)

Sala Koncertowa im. prof. K. Moszumańskiej-Nazar

Akademia Muzyczna w Krakowie

KWARTET Dafô:

Justyna Duda-Krane – I skrzypce
Danuta Augustyn – II skrzypce
Aneta Dumanowska – altówka
Dorota Imiełowska – wiolonczela (gościnnie)
Gośka Isphording – klawesyn

w programie:

Marek Stachowski (1936-2004), Musica festeggiante per quartetto darchi (1995)

Zbigniew Bujarski (1933-2018), Kwartet na jesień (2001)

Zbigniew Bargielski (1937), Clavertett* na kwartet smyczkowy i klawesyn (prawykonanie, zamówienie IMiT)*


*Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

    

 

 Konferencja dofinansowana z programu „Doskonała Nauka” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego