ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

FORUM MUZYKOLOGICZNE 2009

FORUM MUZYKOLOGICZNE 2009 już dostępne!
Zapraszamy do lektury artykułów. FORUM MUZYKOLOGICZNE 2009 (całość) - pobierz plik pdf

SPIS ARTYKUŁÓW:

I ODWIECZNE PIEŚNI W MUZYCE, KULTURZE I W CZŁOWIEKU
 • BEATA BOLESŁAWSKA – LEWANDOWSKA Pejzaż muzyczny czy poemat symfoniczny –odzwierciedlenie natury w utworach symfonicznych kompozytorów polskich II połowy XX wieku
 • MIECZYSŁAWA DEMSKA – TRĘBACZ Jan Karłowicz (1836 – 1903). Między nauką a sztuką
 • ŁUKASZ DOBROWOLSKI Motyw śmierci w cyklu pieśni Con Antonio Machado Joaquína Rodrigo
 • VIOLETTA KOSTKA Wojenne i powojenne utwory Tadeusza Kasserna – świadectwa kompozytora, który dotknął biegunów ludzkiej egzystencji


II ODWIECZNE PIEŚNI W MUZYCE - PANEL KOMPOZYTORÓW
 • ZBIGNIEW BAGIŃSKI
 • ANNA IGNATOWICZ- GLIŃSKA Między „odwieczną pieśnią” a wydarzeniem medialnym
 • KRZYSZTOF KNITTEL
 • EDWARD SIELICKI Artysta a Pieśń o Wszechbycie
 • PAWEŁ STRZELECKI Idea programowości w moich pieśniach


III MUZYKOLOGIA I EDUKACJA: PRZYBLIŻANIE MUZYKI - OBJAŚNIANIE KULTURY
 • J. KATARZYNA DADAK-KOZICKA Kategoria twórczości w edukacji muzycznej
 • KRZYSZTOF DROBA Przybliżanie muzyki: nurt edukacyjny festiwalu „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” w Stalowej Woli w latach 1975 – 1979
 • WOJCIECH KAŁAMARZ Rola muzyki w edukacji i formacji księży misjonarzy w Polsce – od koncepcji św.Wincentego po dziś dzień
 • ZOFIA KONASZKIEWICZ Pedagogika muzyczna na tle współczesnych koncepcji wychowania
 • SYLWIA MAKOMASKA Słuch absolutny a system edukacji muzycznej w Polsce
 • MARCIN OLEKSY Mądrość życia w ludowych pieśniach pogrzebowych Augustowszczyzny
 • MARIA POKRZYWIŃSKA Dziesięcioro przykazań edukacji muzycznej
 • RENATA SOSIŃSKA–MICOREK O edukacji muzycznej kobiet doby polskiego preromantyzmu i romantyzmu
 • KATARZYNA WOJCIECHOWSKA Wybrane aspekty kształcenia kompetencji muzycznych nauczycieli edukacji zintegrowanej


IV EDUKACJA MUZYCZNA: STAN, POTRZEBY, ZAGROŻENIA - PANEL MUZYKOLOGÓW
 • J.KATARZYNA DADAK–KOZICKA Wprowadzenie
 • ELŻBIETA ZWOLIŃSKA
 • ANDRZEJ RAKOWSKI, VIOLA ŁABANOW Z działalności Zespołu Ekspertów Polskiej Rady Muzycznej ds. Muzyki w Szkolnictwie
 • ANDRZEJ BIAŁKOWSKI Standardy edukacji muzycznej
 • WOJCIECH JANKOWSKI Standardy edukacji kulturalnej – dobry początek
 • ANDRZEJ RAKOWSKI Animacja czy edukacja muzyczna?
 • MIROSŁAWA JANKOWSKA Wybrane koncepcje wychowania muzycznego w polskiej praktyce szkolnej


V TEMATY DOWOLNE
 • RAFAŁ CIESIELSKI Dzieło muzyczne w kulturze współczesnej
  (dylematy między „naturą” a kulturą”?)
 • MACIEJ JABŁOŃSKI Jestem ironistką
 • VIOLETTA KOSTKA Kompozytorska „wędrówka” Tadeusza Kasserna po stylach muzycznych w świetle teorii Leonarda B. Meyera
 • SYLWIA MAKOMASKA O pochodzeniu słuchu absolutnego
 • MARYLA RENAT Sonaty na skrzypce solo Maxa Regera w dialogu z tradycją bachowską
 • BEATA STRÓŻYŃSKA Rozum w służbie serca. Muzyka jako filozoficzny i estetyczny fenomen epoki oświecenia
 • JOLANTA SZULAKOWSKA–KULAWIK Twórczość Clary Wieck i Cecile Chaminade jako obraz funkcji kobiety w europejskim życiu muzycznym - czyli pytanie, czy istnieje ‘écriture feminine’ w muzyce
 • MACIEJ ZIÓŁKOWSKI Wybrane przejawy intertekstualności „Planet” Gustava Holsta. Intertekstualność i jej operacyjne zastosowanie