ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Koncerty oddziału Wrocławskiego 2019

W 2019 roku Oddział Wrocławski zorganizował dwa koncerty

ODWRÓCONA SYMULTANA
wydarzenie towarzyszące festiwalowi Musica Electronica Nova

20 maja 2019, godz. 19.00
Narodowe Forum Muzyki, Sala Czerwona

Program:
Utwory na skrzypce i elektronikę oraz wideo:
Rafal Augustyn Kamyki z Proszowej. Muzyka konkretna dla improwizującego skrzypka z elektroniką**
Ryszard Klisowski Diptych: I. Alkor II. Sculpture Dance na improwizujące skrzypce i media elektroniczne **
Katarzyna Dziewiątkowska, Anna Zielińska  Signature na improwizującego skrzypka, elektronikę i wideo **
Adrian Foltyn, Anna Zielińska  What do you read, ML? na skrzypce, dźwięki elektroniczne i głębokie generatywne sieci neuronowe**
Ryszard Osada, Anna Zielińska  Sinus +  na dowolny instrument smyczkowy i elektronikę**
Mateusz Ryczek Znaki rozpadu na improwizującą Annę Zielińską, elektronikę i wideo
Adam Porębski Impra na improwizującego skrzypka, elektronikę i wideo

Wykonawcy:
Anna Zielińska – skrzypce, elektronika
Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Galeria Entropia, Dziecięca Wytwórnia Filmowa – wideo
Katarzyna Dziewiątkowska, Rafał Augustyn, Adrian Foltyn, Ryszard Osada, Adam
Porębski, Mateusz Ryczek – elektronika

Koncert dofinansowany ze środków Gminy Miasta Wrocław

--------------------------------------------------------------------

FLETY +

Utwory fletowe z elektroniką
Koncert Wrocławskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego
16 XII 2019, godz.19:00

W programie utwory kompozytorów:
Pawła Hendricha
Grzegorza Wierzby
Kazimierza Serockiego
Ryszarda Osady
Mateusza Ryczka
Michała Pawełka

w wykonaniu:
Łukasza Długosza - flet
Agaty Kielar-Długosz - flet

WSTĘP WOLNY
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Gminy Wrocław