ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Kompozytorzy poznańscy i ich goście 2018

6 listopada 2018 w Sali Koncertowej Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie odbył się koncert kameralny z cyklu „Kompozytorzy poznańscy i ich Goście”. Koncert zamykał jednodniową ogólnopolską konferencję „Kompozytorzy Polski Zachodniej XX i XXI wieku” zorganizowaną przez Akademię Sztuki w Szczecinie przy współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademii Muzycznej im. I. J,. Paderewskiego w Poznaniu.

Wykonawcą koncertu było Poznańskie Trio Fortepianowe w składzie: Maxima Sitarz-Wawrzyniak – skrzypce, Monika Baranowska – wiolonczela, Laura Kluwak-Sobolewska – fortepian.
W programie – będącym odniesieniem do tematu konferencji – znalazły się utwory kompozytorów szczecińskich, zielonogórskich i poznańskich, tak więc licznie przybyłe audytorium mogło wysłuchać:

            Katarzyna Kwiecień-Długosz Coalscence na trio (prawykonanie)

            Ewa Fabiańska-Jelińska Kołysanka

            Jaromir Gajewski Trio for violin, cello and piano

            Monika Kędziora  micro-nano-mos na fortepian solo

            Janusz Stalmierski Drugi Brzeg na skrzypce i fortepian

            Barbara Kaszuba Wyspy Szczęśliwe trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian