ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Koncerty ukraińskie w Krakowie

Krakowski Oddział ZKP zorganizował w latach 1995-2013 w Krakowie wiele koncertów kompozytorow, solistów i zespołów ukraińskich. Koncerty odbyły się pod dyrekcją artystyczną Jerzego Stankieiwcza, prezesa Oddziału.

41.

19 V 2013, Filharmonia Krakowska, Sala Złota

Jubileuszowy Festiwal 25. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Koncert na otwarcie Jubileuszowych 25. MDMKK. Orkiestra Kameralna Filharmonii w Chmielnickim

O. DRAGAN – dyrygent, O. KOZARENKO – fortepian, A. SOŁONICZNA – śpiew, N. MOŁDOWAN – organy, M. ZAWODNYJ – gitara

O. KOZARENKO – koncert autorski

Wykład prof. WŁODZIMIERZA HRABOWSKIEGO (Drohobycz) Dramatyczne życie i nieznana twórczość lwowskiego kompozytora Wasyla Barwińskiego (1888-1963), ilustrowany nagraniami

W. BARWIŃSKI

40.

31 V 2012, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

24. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Akademicki Chór ORGANUM, Bogusław Grzybek – dyrygent

M. SOŁTYS oraz J. Targosz

Promocja książki. MARIA EWA SOŁTYS  Twórczość Mieczysława i Adama Sołtysów w kontekście muzyki polskiej i europejskiej. Lublin 2012.

W. Hrabowskij, Krakiw muzicznyj: festiwal z ukrainskoju notkoju, „Ukrainska Muzika” ( Lwów) 2012, nr 1.

39.

19 VI 2011, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

23. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich – z pamięcią o Kwartecie na koniec Czasu Oliviera Messiaena skomponowanym 70 lat temu w Görlitz i obecnych tam Polakach

Koncert na zamknięcie 23. MDMKK. Recital wokalny OLGI PASIECZNIK – sopran i Macieja Grzybowskiego- fortepian

K. K. R. REGAMEY 6 pieśni (odnalezionych w Kijowie), K. REGAMEY Sześć pieśni młodzieńczych (odnalezionych w Lozannie)  oraz  R. M. GLIER, S. W. Rachmaninow, C. Debussy, H. Duparc

38.

18 VI 2011, Sala Koncertowa im. K. Moszumańskiej-Nazar, Akademia Muzyczna

23. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich – z pamięcią o Kwartecie na koniec Czasu Oliviera Messiaena skomponowanym 70 lat temu w Görlitz i obecnych tam Polakach

Na dwa fortepiany. Marek Szlezer i Michał Dziad. Mirosław Herbowski i Piotr Grodecki.

K. K. R. REGAMEY Koncert fortepianowy fis-moll op. 21na fortepian z towarzyszącym fortepianem. Dedykowany „à Monsieur Reinhold Glière” – premiera światowa z odnalezionego rękopisu w Krakowie

oraz A. Walaciński, Z. Bargielski, O. Messiaen, P. Vasks

37.

31 V 2010, Sala Koncertowa im. K. Moszumańskiej-Nazar, Akademia Muzyczna

22. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Aneks Festiwalu. Studio Muzyki Elektroakustycznej (SME)

D. PERTSOV, A. GŁADUN oraz A. Dobrowolski, R. Stivrina, A. Logothetis, P. Lichwierowicz, M. Chołoniewski

36.

27 V 2010, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

22. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Wykład prof. Stefanii Pawłyszyn – z okazji jubileuszu 80. urodzin Pani Profesor Kompozytorzy polscy we Lwowie po II wojnie światowej (Adam Sołtys, Tadeusz Majerski, Andrzej Nikodemowicz)

35.

7 VI 2009, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

21. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich poświęcone pamięci Krystyny Moszumańskiej-Nazar

Koncert nadzwyczajny

AKADEMICKA ORKIESTRA KAMERALNA WIRTUOZI LWOWA,  S. BURKO – dyrygent, E. Stefańska – klawesyn, M. SKORYK – fortepian,  L. KIJANOWSKA-KAMIŃSKA – słowo

M. KOŁESSA, K. Moszumańska-Nazar, S. LUDKIEWICZ, H. M. Górecki, W. KAMIŃSKI, Z. Bujarski, M. SKORYK

Wykład prof. dr hab. LUBY KIJANOWSKIEJ-KAMIŃSKIEJ (Lwów)

Współczesna szkoła kompozytorska we Lwowie: tradycje, kierunki, kontakty międzynarodowe

34.

4 VI 2009, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

21. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich poświęcone pamięci Krystyny Moszumańskiej-Nazar

Dedykowane Jerzemu Stankiewiczowi

O. KOZARENKO- fortepian oraz 15 muzyków-wykonawców

O. KOZARENKO oraz K. Moszumańska-Nazar, O. Messiaen, Z. Bujarski, J. Łuciuk, E. Popławski, P. Sydor, K. Kostrzewa, K. Stępniewska

S. Poliakowska, Krakowskij festiwal-zustricz, http://vg.vo.ua./news/1242.html (dostęp: 29 IX 2009).

33.

30 V 2009, Sala Koncertowa im. K. Moszumańskiej-Nazar, Akademia Muzyczna

21. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich poświęcone pamięci Krystyny Moszumańskiej-Nazar

X Forum Młodych Kompozytorów. Klasa kameralna prof. A. Kaczyńskiego

O. SIEROWA oraz P. Sarnecki, S. Tesarowicz, H. Pousseur, L. Andriessen, W. Lutosławski, G. Palus, G. Miszczyszyn, M. Zimka, A. Logothetis

32.

19 V 2008, Kino Pod Baranami

20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Koncert pamięci KONSTANTEGO KAZIMIERZA RUDOLFOWICZA REGAMEYA  seniora w 70. rocznicę śmierci kompozytora.

J. GROMOW – fortepian, M. HUBCZUK – baryton, K. Danczowska – skrzypce, J. Danczowska – fortepian

K. K. R. REGAMEY, K. REGAMEY oraz  R. Wagner, P. Czajkowski, M. Glinka

Wykład dr h.c. Jerzego Stankiewicza  Nowe fakty z życia i twórczości KONSTANTEGO KAZIMIERZA RUDOLFOWICZA REGAMEYA seniora. Prezentacja projektu badawczo-edytorskiego.

(jbs)  Pamięci Regameya-seniora, „Ruch Muzyczny” 2008, nr 4.

31.

17 V 2008, Kino Pod Baranami

20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Pokaz filmów autorskich ALEKSANDRA DYRDOWSKIEGO(Kijów)

Chanson triste(do utworu K. K. R. REGAMEYA), Allusion, Błażennyje Ostrowa, Meżgorie, Pilgrims.

30.

14 V 2008, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Łysenko w Krakowie.  Recital fortepianowy Ołeksandra Kozarenko

M. ŁYSENKO

Wykład prof. OŁEKSANDRA KOZARENKO Twórczość MYKOŁY ŁYSENKI, twórcy narodowej szkoły kompozytorskiej na Ukrainie.

29.

9 V 2008, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

Jubileuszowe 20. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Ukraina – Polska. Paralele fortepianowe. Koncert młodych kompozytorów ukraińskich stypendystów „Gaude Polonia” oraz ich polskich kolegów.

JOZSEF ÖRMÉNY (Lwów) – fortepian

B. FROLJAK, O. MANULAK, B. SEHIN, M. SZWED, L. SYDORENKO oraz D. Jaskot, P. Mykietyn

28.

3 VI 2007, Kościół Św. św. Piotra i Pawła

19. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Koncert na zamknięcie 19. MDMKK

C. Danuser – baryton, CHÓR KAMERALNY CANTUS, dyrygent E. SOKACZ, ORKIESTRA KAMERALNA LEOPOLIS, dyrygent J. MYHAL. K. Latała – organy

A. SZNITKE, J. BALISSAT, K. REGAMEY Wizje proroka Daniela (polskie prawykonanie)

A. Woźniakowska, Fenomen Regameya, „Dziennik Polski”, 4 VI 2007;

L. Akopian, W Krakowie pamiętają o Regameyu, „Ruch Muzyczny”2007, nr 14;

D. Janowicz, „Uniwersalhnij prorok” rodom is Kijewa, „Lwiwska Gazeta” (Lwów), 2 X 2007.

27.

1 VI 2007, Kościół Grekokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

19. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Sacrum w rosyjskiej muzyce chóralnej XX wieku

CHÓR KAMERALNY CANTUS (Użhorod), E. SOKACZ – dyrygent, A. TAZINGER –chórmistrz, O. TYMCZYK – sopran, M. ŁYS – flet

S. W. RACHMANINOW, R. SZCZEDRIN

26.

1VI 2007, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

19. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Z twórczości kameralnej Konstantego Regameya i jego ojca Konstantego Kazimierza Rudolfowicza Regameya

B. Halska – fortepian, E. Towarnicka – sopran, B. Świątek-Żelazna – flet, A. Godek – klarnet, W. Turek – fagot, R. Michałek – skrzypce, B. Łypik-Sobaniec – wiolonczela, J. Romańska-Werner

K. K. R. REGAMEY, K. REGAMEY

W. Kuzyk, Nieśmiertelne ofiary stalinowskich represji 1937 roku,

„Krynica” 2007, nr 58.

W. Hrabowskij, Regamey w Ukrainie, „Ukrainska Muzycznaja

Gazieta” 2007, nr 25.

25.

30 V 2007, Kino pod Baranami

19. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Projekcja filmu „Cienie zapomnianych przodków”, Kijów 1964

S. PARANDŻANOW – reżyseria, M. SKORYK – muzyka

24.

30 V 2007, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

19. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Mychajło Werbycki. Liryka wokalna i utwory gitarowe

O. Popowicz – sopran, L. Suszycki – gitara, E. Nidecka – słowo;

M. WERBYCKI

23.

2 VI 2006, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

New Music – New Faces. I Międzynarodowe Dni Młodych Kompozytorów.

Koncert młodych kompozytorów ukraińskich

KWINTET FORTEPIANOWYARCHI, O. BEZBORODKO - fortepian

D. AREFJEW, O. BEZBORODKO, M. SZORENKOW, A. MATWIEJEW,  O. SZYMKO

Panel II: Młodzi kompozytorzy między awangardą a tradycją,  z udziałem młodych kompozytorów oraz prof. Z. Bujarskiego, prof.  A. Kaczyńskiego, prof. K. Moszumańskiej-Nazar, prof. A. Pikula, dr hab. W. Widłaka

A. Woźniakowska, Goście z bliska i daleka, „Dziennik Polski”, 10 VI 2006.

22.

2 VI 2006, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

New Music – New Faces. I Międzynarodowe Dni Młodych Kompozytorów przy 18. Międzynarodowych Dniach Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Koncert młodych kompozytorów i młodych wykonawców

M. Krawczyk – sopran, J. Konarzewska – skrzypce, Jacek Wiktor Ajdinović – wiolonczela, S. KOROWJACKI – wiolonczela, A. Misiak – flet, S. Klima – klarnet, M. Janas – fortepian, W. Krówka – fortepian, G. Mania – fortepian, O. MANULAK (Lwów) – fortepian, N. WASIDŁOWA (Iwano-Frankowsk) – fortepian, L. Wojnarowska – fortepian

S. Tesarowicz, J. Polaczyk, P. Borowicz, O. MANULAK, A. Błońska, N. ROŻKO, D. Przybylski

Panel I: Muzyka młodych kompozytorów ukraińskich – kierunki i tendencje, z udziałem młodych kompozytorów oraz prof. O. TARANCZENKO i prof. I. SZCZERBAKOWA z Akademii Muzycznej w Kijowie

21.

1 VI 2006, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

New Music – New Faces. I Międzynarodowe Dni Młodych Kompozytorów przy 18. Międzynarodowych Dniach Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Koncert Inauguracyjny

KWINTET FORTEPIANOWYARCHI, O. BEZBORODKO - fortepian

J. W. Ajdinović, W. Ratusińska, J. Kowalewski, B. Kaszuba, M. Gumiela, K. Głowicka, S. Kłodnicki

20.

18 V 2005, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

17. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich poświęcone pamięci Marka Stachowskiego

KWARTET SMYCZKOWYARCHI  [Ihor Andrejewski - I skrzypce]

O. KOZARENKO, I. SZCZERBAKOW, J. STANKOWYCZ, R. Berger, P. Sarnecki, K. Moszumańska-Nazar

T. J.  Handzlik, Nie tylko krakowscy twórcy, „Gazeta Wyborcza. Gazeta w Krakowie”, 31 V 2005.

19.

16 V 2005, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

17. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich poświęcone pamięci Marka Stachowskiego

Recital fortepianowy JEWGIENIJA GROMOWA w 80. rocznicę urodzin Pierre’a Bouleza

C. Debussy, O. Messiaen, B. Bartók, A. Webern, P. Boulez

K. Kwiatkowski, Kraków od Kijowa po Quebec, „Ruch Muzyczny”

2005, nr 13.

W. Hrabowskij, Siła nacji i kultura, „Muzyka” (Kijów) 2005, nr 1–2.

18.

14 V 2005, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

17. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich poświęcone pamięci Marka Stachowskiego

Koncert młodych kompozytorów i wykonawców Akademii Muzycznej w Krakowie

Orkiestra Młodych Muzyków, Paweł Szczepański - dyrygent

L. SYDORENKO oraz W. Widłak, J. Rogiewicz, P. Sarnecki, A. Webern, W. Szalonek, M. Jabłoński

17.

4 VI 2004, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

16. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Recital fortepianowy JOZSEFA ÖRMÉNY (Lwów)

Dedykowany Jerzemu Stankiewiczowi

A. GAWRYLEC, S. ŁUKIANOWICZ-TURKIEWICZ, A. NIKODEMOWICZ, I. SZCZERBAKOW, O. MESSIAEN 

16.

2 VI 2004, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

16. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

II Nadzwyczajny koncert ukraiński

NARODOWA ORKIESTRA KAMERALNA SOLIŚCI KIJOWA, BOHODAR KOTOROWICZ – dyrygent, kier. artystyczne,  DMYTRO GAWRYLEC (Kijów) - altówka, OKSANA RAPITA (Lwów) – fortepian

Szkoła ukraińska:  I. SZCZERBAKOW „Warum?” – V Symfonia kameralna,

J. ŁANIUK Muzyka kameralna, M. SKORYK  I  Partita, III Koncert fortepianowy, A. GAWRYLEC „A-Corda”

15.

2 VI 2004, Kościół NMP z Lourdes

16. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

LUDMIŁA WOJNAROWSKA (Kijów) – sopran, OLGA DMYTRENKO (Kijów) – organy

Koncert kompozytorski MiCHAIŁA SZUCHA(w obecności kompozytora)

14.

1 VI 2004, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

16. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

I Nadzwyczajny koncert ukraiński

NARODOWA ORKIESTRA KAMERALNA SOLIŚCI KIJOWA, BOHODAR KOTOROWICZ – dyrygent, kier. artystyczne, BOGDAN STELMASZKO – flet, MIROSLAWA KOTOROWICZ – skrzypce, OKSANA RAPITA(Lwów) – fortepian

Koncert kompozytorski JEVHENA STANKOWYCZA (w obecności kompozytora): V Symfonia kameralna, III Symfonia kameralna, Nowela, „Quid  pro quo”

A. Woźniakowska, Ukraina w Krakowie, „Dziennik Polski”, 4 VI 2004.

13.

12 VI 2003, Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu

15. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Recital wiolonczelowy Jurija Łaniuka (Lwów) – wiolonczela,

Jozsef Örmény (Lwów) – fortepian

Antologia ukraińskiej sonaty wiolonczelowej: I. SZCZERBAKOW, STANKOWYCZ, SILWESTROW, KARABYĆ, RUNCZAK, ŁANIUK

12.

20 V 2002, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

14. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Recital skrzypcowy LIDII SZUTKO (Lwów), OLEKSANDR KOZARENKO  – fortepian

Antologia ukraińskiej sonaty skrzypcowej: LATOSZYŃSKI, SKORYK, STANKOWYCZ, KOZARENO, SZOSTAKOWICZ

11.

6 VI 2001, Galeria Austriackiego Konsulatu Generalnego

13. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich „Młodzi kompozytorzy u progu nowego wieku”

European Composers’ Informal Meeting, Kraków 2001

Contemporary Music Ensemble ALEA, Maciej Tworek – dyrygent

S. AZAROVA, I. HROMADSKIJ oraz G. Kolarovski, F. Ed, S. Petrovski, A. Wagendristel, F. Sahan, B. de Kemp, P. Dürkó

10.

18 VI 2000, Opactwo Tynieckie

11. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich „Confiteor”

Chór Kameralny „Gloria” (Lwów), Wołodymir Sywochip (Lwów) – dyrygent,

Anna Kawałko (Lwów) – sopran, Marek Stefański – organy

M. SKORYK oraz T. Machl, A. Pärt, K. Moszumańska-Nazar

E. Cichoń - J. Dziedzic XII Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich. Muzyczne solilokwia, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 16, s. 10-13;

„Sokrowiszcze błagich”: Chor Gloria na festiwali Confiteor[„Skarbiec dobra”: Chór Gloria na festiwalu Confiteor].  „Postup”. Lwowska Codzienna Gazeta 

1-2 lipca 2000 nr 111,  s. 1 [wywiad z J. Stankiewiczem w jęz. ukrańskim].

9.

26 V 1999, Sala Fontany w Muzeum Historycznym m. Krakowa

11. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Recital fortepianowy Aleksandra Kozarenki (Lwów)

LATOSZYŃSKI, KOZARENKO, KOS-ANATOLSKI

A. Woźniakowska  Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, "Ruch Muzyczny" 1999 nr 15, s. 17-19;

8.

4 VI 1998, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

Jubileuszowe 10. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Muzyka na instrument solo z taśmą

A. SZCZETYNSKI  oraz  M. Wesley-Smith, A. Zawadzka-Gołosz, R. Berger, K. Moszumańska-Nazar, J. Stępalska

7.

1 VI 1998, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

Jubileuszowe 10. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

CLUSTER ENSEMBLE(Lwów)

I. NEBESNYJ – dyrektor artystyczny, A. JURKIEWICZ - dyrygent, S. HLEBA - sopran, A. DRAHAN - sopran chłopięcy

L. HRABOWSKI, A. SZCZETYŃSKI, I. NEBESNYJ oraz K. Huber, G. Crumb

6.

22 V 1997, Sukiennice, Sala Hołdu Pruskiego

9. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

ORKIESTRA KAMERALNA FILHARMONII LWOWSKIEJ

P. Dlaboha - dyrygent, E. Bulent - flet

D. Szostakowicz, BENARY, J. STANKOWYCZ, I. Strawiński

T. Hnatiw Festiwal u Krakowie.

5.

19 V 1997, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

9. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

KWARTET SMYCZKOWY ŁYSENKI(Kijów),

N. Mahomedbekowa - fortepian

koncert kompozytorski W. SILVESTROWA (w obecności kompozytora)

T. Hnatiw Dni muziki u Krakowi.

L. Czapliński, Krakowscy kompozytorzy i ich goście, „Wiadomości

Kulturalne” 1997, nr 30.

4.

31 V 1996, Sukiennice, Sala Hołdu Pruskiego

8. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

ORKIESTRA KAMERALNA LWOWSCY WIRTUOZI

R. Rewakowicz - dyrygent, O. Pasiecznik - sopran, W. Slipak - kontratenor,

W. Bujmister - baryton, W. Pyłypczak - waltornia, J. Ormény- fortepian,

H. Bułybenko - organy

O. KOZARENKO, J. STANKOWYCZ, J. ŁANIUK, I. SZCZERBAKOW,

W. Lutosławski

W. Hrabowskyj Ukrainska nota u Polszczi, "Ukrainska Muziczna Gazeta"   1997 nr 1 (23), s. 8;  W. Hrabowskyj Ukrainska nota u Krakowi, "Post Postyp" 1996 nr 26;

L. Czapliński  Panorama muzyki środkowoeuropejskiej, "Wiadomości Kulturalne" 14 VII 1996 nr 28, s. 17;  D. Szwarcman  Kraków i reszta świata, "Ruch Muzyczny" 1996 nr 14, s. 16-17;

3.

28 XI 1995, Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

KWARTET LWOWSKI WŁODZIMIERZA DUDY

BALAKAUSKAS, TSONTAKIS, KURTAG, CAGE, M. SKORYK

L. Czapliński  Nie taki diabeł straszny....     

2.

4 VI  1995,  Aula "Florianka" Akademii Muzycznej   

7. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

TRIO SMYCZKOWE FILHARMONII LWOWSKIEJ

J. KOFFLER, L. HRABOWSKI, O. SZCZETYŃSKI, B. LATOSZYŃSKI, S. ŁUKIANOWICZ-TURKIEWICZ

 

M. Woźna Triumf melodii [Trio smyczkowe Filharmonii Lwowskiej] , "Dziennik Polski" 6 VI 1995, s. 5; M. Woźna VII Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, " Ruch Muzyczny" 1995 nr 16, s. 18-20.

1.

26 IV 1995, Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego   

ORKIESTRA KAMERALNA LWOWSCY WIRTUOZI  (debiut zagraniczny zespołu)

S. BURKO - dyrygent, J. ÖRMÉNY - fortepian

utwory kompozytorów:

M. SKORYK, O. SZCZETYŃSKI, I. SZCZERBAKOW, W. SILVESTROW,  J. ŁANIUK

Rec.: M. Woźna "Lwowscy Wirtuozi" w Krakowie, "Ruch Muzyczny" 1995, nr 12, s. 20-21.

L. Czapliński  Współczesna muzyka ukraińska w Krakowie. Muzyczne ukrainiana, "Wiadomości Kulturalne", 4 VI 1995 nr 23; 

 

LITERATURA 

Małgorzata Woźna,  Regamey grany u źródeł, „Dziennik Polski”, 18 V

1995, s. 12.

Małgorzata Woźna, Muzyka Konstantego Regameya na Ukrainie, „Ruch

Muzyczny” 1995, nr 10, s. 14-15.

O. Opanasiuk, Pierwsze znajomstwo z Regamejem, „Galicka Zoria”

(Drohobycz), 1–3 IV 1995.

Walentyna Kuzyk, Niespodiwana zustricz u Kyiewi, „Kreszczatyk” (Kijów),

18 IV 1995.

M. Woźna-Stankiewicz La musique de Constantin Regamey en Pologne et en Ukraine (1993–1995), „Revue Musicale de SuisseRomande” 1996, nr 1.

E. Widłak, Co się dzieje „obok nas”?, „Ruch Muzyczny” 1998, nr 24;

W. Zielińskij, I w Ternopoli — „Kontrasti”, „Wilnie Żittia” (Tarnopol),

13 X 1998.

(jbs) [Jerzy Stankiewicz] Muzyka polska na festiwalu we Lwowie, „Ruch Muzyczny” 1999, nr 23.

(wp) Tablica pamiątkowa na domu Sołtysów we Lwowie, „Ruch Muzyczny”

2000, nr 25.

(AMS), Kompozytorzy we Lwowie, „Dziennik Polski”, 24 X 2002;  M. Szwied, Nowa muzyka u rusli starych awtorytetiw?, „Postup”

(Lwów), 19–20 XI 2002.

M. Garten, Spiw sołowia na rozktlij sakuri, „Postup” (Lwów), 16 V 2003;

(AMS) Na Wołyniu. Krakowska muzyka, „Dziennik Polski”, 17 XI 2003;

(jbs)  Kompozytorzy polscy na Wołyniu, „Ruch Muzyczny” 2003, nr 26.

B. Siuta „Kyiew Muzyk Fest” — wpiatnadcatel, „Ukrainska Muzyczna Gazeta” (Kijów), 3 XII 2004.

W. Hrabowskij, Nasz prijatiel — Jerzy Stankiewicz, „Ukraińska Muzycznaja Gazieta” 2005, nr 2.

M. Woźna, U Strawińskiego w Uściługu, „Ruch Muzyczny” 2005, nr 22.

O. Komenda, Tworcza spiwpraca w duchi europeimu, „Wolinska Gazieta”

(Łuck), 27 VII 2007.

M. Woźna-Stankiewicz, O Konstantym Regameyu w Zurychu,„Ruch Muzyczny” 2008,  nr 16.

 

 

                                             Opracował Jerzy Stankiewicz

Kraków, 31 maja 2013