ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Prywatne szkoły muzyczne o statusie szkół publicznych

W związku z sygnałami od dyrektorów prywatnych szkół muzycznych o statusie szkół publicznych, dotyczącymi coraz trudniejszych warunków ich funkcjonowania i to zarówno w sferze finansowej, jak i organizacyjnej, a także w wyniku spotkań z przedstawicielami tych placówek, Związek Kompozytorów Polskich w kwietniu 2018 wystosował pismo w tej sprawie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Glińskiego. W maju 2018 nadeszła odpowiedź, którą, po kolejnych konsultacjach z przedstawicielami szkół, uznaliśmy za  niezadowalającą. Dlatego też w styczniu 2019 skierowaliśmy do Pana Ministra Glińskiego kolejne pismo w tej sprawie. W marcu 2019 otrzymaliśmy odpowiedź, która także uznaliśmy za niezadowalającą i dlatego w tym samym miesiącu skierowaliśmy do Pana Ministra trzecie już pismo w tej sprawie.