ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

STANOWISKO ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH W SPRAWIE NOMINACJI DO NAGRÓD "GWARANCJE TVP KULTURA"


Gratulując w pierwszym rzędzie, bo po „linii muzycznej”, Leszkowi Możdżerowi, Aleksandrze Kurzak, Andrzejowi Wituskiemu nominacji do nagród „Gwarancje TVP Kultura”, z ubolewaniem przyjmujemy nominację do nagrody TVP Kultura dla ruchu anty-ACTA.
Gratulując w pierwszym rzędzie, bo po „linii muzycznej”, Leszkowi Możdżerowi, Aleksandrze Kurzak, Andrzejowi Wituskiemu nominacji do nagród „Gwarancje TVP Kultura”, z ubolewaniem przyjmujemy nominację do nagrody TVP Kultura dla ruchu anty-ACTA. Wyrażamy żal, że „Gwarancje” mające dotychczas charakter pro-kulturowy wikłane są w kampanię w istocie anty-autorską. Nominacja ta umacnia nieuzasadnione podziały pomiędzy środowiskami kreatywnymi a odbiorcami kultury. Wyrażamy żal, że publiczna TVP Kultura wydaje się tym gestem odwracać od polskich autorów i wspiera swoją nagrodą procesy w istocie anty-kulturowe. Że straciła rozeznanie co do wartości i znaczenia faktów. Decyzja Kapituły Nagrody TVP Kultura podtrzymuje zafałszowany obraz kampanii anty-autorskiej wszczętej pod pretekstem protestu przeciw traktatowi ACTA. Kampania ta, wbrew nominacji do Nagrody, w małym stopniu ma charakter pro-kulturowy, w zasadniczym polityczny i ekonomiczny. Jest wiedzą ogólnodostępną, że co najmniej po części sprowokowane wydarzenia społeczne związane z protestem anty-ACTA są wykorzystywane dla zwiększenia zysków przez internetowych pośredników. Dostrzeganie w całej kampanii jedynie szlachetnych motywacji kulturowych jest naiwnością i stanowiskiem nieodpowiedzialnym. Może polskiej kulturze przynieść więcej szkód niż korzyści. Władze Programu TVP Kultura, tak mocno od lat wspieranego właśnie przez środowiska kreatywne zarówno w wizji modelu polskich publicznych mediów jak i w sprawie interwencyjnego wsparcia przez MKiDN, dobrze wiedzą, jakie skutki przynosi systemowa redukcja środków na działalność misyjną. Oczekiwalibyśmy od Programu sprzeciwu wobec podobnych zamiarów dotyczących dekapitalizacji polskich środowisk kreatywnych, których potencja sytuuje się – w wyniku niedofinansowania tego sektora - na 41 miejscu w świecie. Obecnie realizowany jest plan przesunięcia środków ze sfery kreacji do internetowej i elektronicznej dystrybucji. Gdyby choć część postulatów orędowników skomunalizowanego, wolnego od własności internetu została spełniona, polska kultura i środowiska kreatywne pozbawione zostałyby środków na rozwój zasobu kulturowego, w tym zasobu obecnego w internecie. I tak np. TVP Kultura pozostawałoby jedynie obracanie zasobem starym, co - z innych pożałowania godnych powodów - ma już obecnie miejsce. Internet zaś wkrótce stałby się cząstkowy w swoich zasobach. Przykro, że TVP Kultura i Kapituła Nagród TVP Kultura wykonuje gest z jednej strony populistyczny, z drugiej zaś serwilistyczny wobec części administracji rządowej. Jest chwalebne, że Program pragnie zabierać głos w sprawach zasadniczych, chce być stacją również krytyczną i zaangażowaną w sprawy społeczne. Ważnych i przemilczanych tematów jest dużo. Wśród nich: ustrój polskiej kultury, społeczny wpływ na kulturę, ustrój i finansowanie publicznych mediów, nadużywanie demokracji dla zawłaszczania kultury, pozasystemowe działania części narodowych instytucji kultury, spłaszczenie pop-kulturowe kultury wysokiej, populizm kulturowy, mylenie promocji kultury ze sztuką czy personalizowanie (emblematyzacja) sztuki na niekorzyść jej problematyzowania. Z kwestii muzycznych: brak dostępu do zapisu polskiej muzyki XX i XXI wieku, braki w zapisie muzyki dzisiejszej, brak muzyki w debacie publicznej, cząstkowość muzycznej oferty estetycznej, niewłaściwa edukacja kulturalna i dużo innych tematów wynikających z polskich przemian i zaległości. Mamy nadzieję, że społeczna wrażliwość TVP Kultura będzie się w przyszłości rozwijać przy lepszym rozeznaniu natury zjawisk.