ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Stanowisko osobistości i organizacji muzycznych

Środowisko muzyczne zajęło stanowisko wobec sytuacji w NIFC, apelując do min. Bogdana Zdrojewskiego o "zakończenie stanu swoistego prowizorium w NIFC, nieprzyjmowanie rezygnacji Stanisława Leszczyńskiego oraz niezwłoczne zorganizowanie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu".


Stanowisko osobistości i organizacji muzycznych
wobec sytuacji w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina1 grudnia 2011 r. Stanisław Leszczyński – zastępca dyrektora ds. artystycznych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, dyrektor festiwalu „Chopin i Jego Europa”, współtwórca międzynarodowej pozycji NIFC, współautor sukcesu Roku Chopinowskiego i jedna z najbardziej kreatywnych postaci polskiej kultury muzycznej, w geście protestu złożył wypowiedzenie.

Festiwal „Chopin i Jego Europa” stworzony przez Stanisława Leszczyńskiego i w ciągu kilku zaledwie lat wykreowany na wielkie wydarzenie w dziedzinie muzyki klasycznej w Polsce, porównany został ostatnio do cieszącego się ponad 100-letnią tradycją prestiżowego londyńskiego festiwalu koncertów promenadowych BBC Proms.

„The Real Chopin” - zaprojektowana przez Stanisława Leszczyńskiego tzw. „czarna seria” płyt chopinowskich z nagraniami najlepszych na świecie pianistów, uczestników festiwalu „Chopin i jego Europa”, grającymi na dawnych, oryginalnych instrumentach z czasów Chopina, uznana została przez muzyczny świat za rewelację i otrzymała wiele prestiżowych nagród – w tym trzy nagrody „Diapason d’Or” będące najwyższym francuskim wyróżnieniem fonograficznym. Francuscy krytycy z wielkim uznaniem pisali nie tylko o samych nagraniach ale także o formie edytorskiej serii. Do „czarnej” serii Stanisław Leszczyński dodał ostatnio serię „niebieską” z nagraniami z Konkursu Chopinowskiego 2010, „białą” – Chopin grany na współczesnych fortepianach i „czerwoną” – z rejestracjami koncertów. Całość tego niebywałego w swej spójności, zamyśle artystycznym i profesjonalizmie wydawnictwa liczy już ponad 50 pozycji.

W latach osiemdziesiątych XX w. zawdzięczaliśmy Stanisławowi Leszczyńskiemu wiele wybitnych wydarzeń koncertowych w Filharmonii Narodowej, potem w latach dziewięćdziesiątych w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego – szereg niezapomnianych wydarzeń artystycznych , jak choćby koncerty Richtera, Argerich, Herreweghe i jego Collegium Vocale Gent.

Fakt rezygnacji Stanisława Leszczyńskiego ze stanowiska w NIFC jest konsekwencją powołania na początku bieżącego roku na stanowisko p.o. dyrektora NIFC Kazimierza Monkiewicza – osoby bez kwalifikacji do zarządzania kulturą. MKiDN zdecydowało się na tę nominację nie organizując konkursu i pomimo negatywnych opinii organizacji muzycznych. Decyzję tę uzasadniano koniecznością naprawy finansów Instytutu. Tymczasem p. Kazimierz Monkiewicz swoimi posunięciami zdezorganizował pracę Instytutu, zantagonizował zespół, wreszcie, zamiast dbałości o pomnożenie środków finansowych nałożył na instytucję nieuzasadnione obciążenia paraliżujące możliwość realizacji programu merytorycznego.

Nie ulega dziś wątpliwości, że dalsze pozostawanie p. Kazimierza Monkiewicza na stanowisku dyrektora NIFC grozi personalną i programową destrukcją tej narodowej instytucji. Dlatego apelujemy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Bogdana Zdrojewskiego o zakończenie stanu swoistego prowizorium w NIFC, nieprzyjmowanie rezygnacji Stanisława Leszczyńskiego oraz niezwłoczne zorganizowanie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu.

Byłoby to zgodne nie tylko ze zgłaszanymi od miesięcy postulatami wielu osób i organizacji polskiego środowiska muzycznego, ale także z wielokrotnie wyrażaną przez Ministra Kultury opinią o potrzebie konkursów w instytucjach kultury oraz z nową ustawą o działalności kulturalnej.

Odwlekanie decyzji grozi poważnymi stratami dla polskiego życia muzycznego oraz obrazu polskiej kultury i nauki w świecie. Opieka nad dziedzictwem Fryderyka Chopina nie może być terenem działań bez wątpienia szkodliwych - ucierpi na tym wizerunek Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i nas wszystkich, jako niezdolnych do właściwego korzystania z najcenniejszej spuścizny narodowej sztuki.

Podpisani – w kolejności alfabetycznej:

Michał Bristiger
Zofia Chechlińska – redaktor naczelna serii „Dzieła Chopina. Wydanie faksymilowe”
Andrzej Chłopecki
Wojciech Kilar
Krzysztof Knittel – prezes Polskiej Rady Muzycznej
Jerzy Kornowicz – prezes Związku Kompozytorów Polskich
Małgorzata Małaszko – Dyrektor Programu Drugiego Polskiego Radia
Elżbieta Markowska
Grzegorz Michalski – prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego
Krzysztof Penderecki
Irena Poniatowska – prezes stowarzyszenia Polska Akademia Chopinowska
Barbara Przybyszewska-Jarmińska – kierownik Zakładu Historii Muzyki Instytutu Sztuki
Polskiej Akademii Nauk
Jan Stęszewski
Mieczysław Tomaszewski
Antoni Wicherek – prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
Elżbieta Witkowska-Zaremba – dyrektor Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Joanna Wnuk-Nazarowa – Dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
Sławomira Żerańska-Kominek – Dyrektor Instytutu Muzykologii Uniwersytetu
Warszawskiego