ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Stanowisko osobistości i organizacji muzycznych wobec sytuacji w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina

Środowisko muzyczne wyraziło swoje stanowisko wobec sytuacji w NIFC, apelując do min. Bogdana Zdrojewskiego o zakończenie "swoistego prowizorium" w Instytucie, nieprzyjmowanie rezygnacji jego wicedyrektora, Stanisława Leszczyńskiego oraz ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora.